Iskoristite odlične uslove za kupovinu audio, video i rasvetne opreme

U saradnji sa

5 razloga za kupovinu opreme na lizing:

NOVA OPREMA - Nova oprema je jedan od najvažnijih preduslova za dalji razvoj poslovanja i povećanje produktivnosti.

OPREMA ODMAH NA RASPOLAGANJU - Ne čekajte da počnete da zarađujete više ili da uštedite dovoljno, lizing Vam stavlja opremu na raspolaganje odmah.

VEĆA KUPOVNA MOĆ - Lizing Vam omogućava da dođete do više opreme ili do opreme višeg cenovnog ranga.

U KORAK SA NAJNOVIJIM TENOLOGIJAMA - Držite korak sa najnovijim tehnologijama. Dokupite opremu, budite konkurentni.

BOLJA KONTROLA FINANSIJA - Lizing je dobar za planiranje Vašeg budžeta. Gotovinu kojom raspolažete sačuvajte za nešto drugo.

Reprezentativni primer za DiGiCo SD12/D2 BNC sistem

EUR

Cena opreme sa PDV-om

28.200,00

Ukupna uplata pri zaključenju ugovora

9.956,02*

Iznos neto finansiranja

18.800,00

Period finansiranja

48 meseci

Nominalna kamatna stopa

3,9% fiksna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

4,9858%**

Troškovi obrade zahteva

1,00%

Iznos mesečne rate

420,21

*Opcija finansiranja PDV-a do 90 dana, uplata u startu 4.982,00 evra

** Cena opreme 28.200,00 evra, učešće 9.400,00 evra (33%).

Iznos neto finansiranja 18.800,00, period finansiranja 48 meseci, NKS 3,49% na godišnjem nivou, fiksno: trošak obrade zahteva 1,00% (282,00 evra sa PDV-om); iznos mesečne rate 420,21 evra;

Drugi trškovi koji padaju na teret korisnika lizinga: 321,46 evra (lizing registar, KB, PDV na kamatu).

EKS 4,9858% na god. nivou obračunat 12.03.2018. godine.

Raiffeisen Leasing d.o.o.

Beograd, Đorđa Stanojevića 16

info.leasing@raiffeisen-leasing.rs

www.raiffeisen-leasing.rs

Novi Sad 021/488 01 03
Čačak 032/304 225