DCi DriveCore Install Network
Nazad na novosti

11.10.2013

Crown DCi (N) Serija

Crown DriveCore Install Network - pojačavač koji će ukloniti potrebu za korišćenjem dodatnih audio procesora

Upoznajte Crown DCi (DriveCore Install) Network Seriju, pojačavač koji je mnogobrojnim instalaterima, projektantima, odnosno sistem integratorima svojom fleksibilnošću olakšao upravljanje i nadgledanje audio sistema.

To je moguće prvenstveno zahvaljujući tome što se sva audio podešavanja i monitoring obavljaju unutar moćnog BSS DSP (Digital Signal Processing) procesora. DSP poseduje parametarski EQ na ulazu i izlazu svakog kanala, varijabilne skretnice, HP i LP filtere, matrični mikser i savršene LevelMAX limitere koji će stvarno zaštiti vaše zvučnike. Za potrebe vremenskog i faznog podešavanja mogu se koristiti procesori za vremensko kašnjenje (delay) na svakom ulazu i izlazu pojačavača.

Nadgledanje (monitoring) rada celokupnog sistema se sastoji od nadgledanja rada pojačavača (napon mrežnog napajanja, istorija prevelikog izlaznog nivoa - Clip greške, termičko stanje pojačavača) i stanja na zvučničkoj liniji - trenutna impedansa zvučnika i prijavljivanje greške u slučaju da je linija prekinuta ili da je zvučnik pregoreo.

Ovime je otklonjena potreba za korišćenjem dodatnih audio procesora, koja često podrazumeva značajno veću cenu kompletnog sistema.

DCi (N) Serija poseduje BSS BLU-Link ulaznu karticu kojom je olakšana distribucija audio signala (do 256 audio kanala po jednom UTP kablu) od izvora do udaljenih pojačavačkih odeljenja sa minimalnim kašnjenjem i velikom pouzdanošću, a bez gubitaka u kvalitetu. Svaki pojačavač u lancu može preuzeti jedan od digitalnih kanala i proslediti ga na ulazni mikser sa prioritetom koji omogućava da se odredi input koji je primaran, a u slučaju da se audio signal izgubi, pojačavač se automatski prebacuje na drugi ulaz po prioritetu i time nastavlja rad bez prekida.

Crown DCi pojačavač svoju primenu nalazi u bioskopima, pozorištima, koncertnim dvoranama, odnosno u svim onim objektima koji imaju centralizovane audio sisteme. Dostupne su verzije sa 2, 4 i 8 audio kanala sa od 150 do 600 W.

Usled brojnih poboljšanja i inovacija, posebno upotrebom HARMAN-ove ekskluzivne DriveCore™ tehnologije, ovaj proizvod postavio je nove standarde u terminima pouzdanosti, kvaliteta, fleksibilnosti i efikasnosti.


Zahvaljujući HiQnet™ protokolu i besplatnom Audio Architect programskom paketu, omogućena je manipulacija kompletnim audio sistemom pod okriljem samo jednog softverskog paketa. Intuitivno programsko okruženje koje se programira po potrebama korisnika umnogome olakšava i nestručnim korisnicima laku manipulaciju audio sistemom (menjanje scena, prosleđivanje različitih izvora u različite zone, kontrola nivoa u zonama...).

Za potrebe mobilne kontrole postoje softverski paketi za sve današnje tablet računare i Smart telefone pa je moguće sistem podešavati lokalno i nezavisno od centralnog kontrolnog računara.

Nazad na novosti