digital_signage_1.jpg
Nazad na novosti

22.03.2019

Dobrodošli u Digital Signage

Komunikacija od pamtiveka predstavlja sredstvo društvene interakcije između ljudi i vremenom je evoluirala. Dok je u proteklom veku dostigla nove, sofisticirane nivoe, u prvoj dekadi 21. veka komunikacija je postala predmetom sveobuhvatne digitalne revolucije koja je omogućila visoko efektivnu komunikaciju jedan-na-jedan.

Razumeti Digital Signage

 

Velika je verovatnoća da u svom svakodnevnom životu sve češće nailazite na termin Digital Signage (didžital sajnidž), naročito u šoping centrima, korporativnim poslovnim prostorima i na drugim javim mestima.

Uopšteno, Digital Signage podrazumeva upotrebu LCD ravnog ekrana ili običnog monitora za plasman reklamnih poruka ili obaveštenja većem broju ljudi, a da za to ne koristi tradicionalne metode poput TV programa ili papirnih postera.

Digital Signage je mreža ekrana kojima se može daljinski upravljati, a čiji se poslovni model vrti oko reklamiranja ili predstavljanja robe. Ipak, Digital Signage nije nužno i zamena za papirnu reklamu, već može da predstavlja njen moćni dodatak.

 

Ključne mogućnosti i izazovi

 

Kada se govori o Digital Signage, govori se o komunikacijskom medijumu koji ima mnogo oblika i veoma je dinamičan. No, bez obzira na oblik, jedno je sigurno, a to je da nudi brojne mogućnosti svojim korisnicima. Korisnici digital signage-a imaju priliku da utiču na pravovremenu disperziju informacija adekvatnoj ciljnoj publici i da generišu postepen, a stalan prihod. Za marketing stručnjake, on je sredstvo povećavanja svesti o nekom brendu naročito dolaženjem do specifične publike do koje se, inače ne dolazi lako, posebno u prostorima poput zdravstvenih centara, prodavnica mešovite robe ili u kampusima fakulteta.

 

S druge strane, izazovi Digital Signage-a leže u postavljanju realističnih ciljeva i skaliranju sistema prema postavljenim zahtevima, dok ključni izazov, ipak leži u obezbeđivanju relevantnosti informacije koja se prikazuje osobi koja je gleda.

 

Pokretačna snaga Digital Signage-a

 

Neko ko razmišlja o Digital Signage-u bi mogao da pomisli da se radi o skupoj investiciji. Međutim, radi se o sistemu koji je vrlo fleksibilan i može da se nadograđuje, te tako traje duže i značajno smanjuje potrebu za ažuriranjem što automatski smanjuje troškove. Na fleksibilnost digital signage sistema i mogućnost nadograđivanja utiče media plejer kao pokretačka snaga, pa treba biti pažljiv kod njegovog odabira sve vreme imajući na umu upravljivost, fleksibilnost i skalabilnost.

 

Kome je potreban Digital Signage?

 

Maloprodajnim objektima bilo koje veličine, korporativnom okruženju, vladinom sektoru, agencijama za bezbednost, obrazovnim ustanovama, ugostiteljstvu i zabavi, transportnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, prostorima za organizovanje različitih događaja. Praktično, svakom poslovnom okruženju koje se bavi diseminacijom reklamne poruke ili obaveštenja većem broju ljudi.

 

AVL Projekt i Digital Signage

 

Kao ovlašćeni distributeri za Sony profesionalne monitore, u mogućnosti smo da klijentima pružimo sve neophodne informacije o digital signage rešenjima, kao i da predložimo adekvatno rešenje spram konkretnih potreba uz obezbeđivanje instalacije i kompletne postprodajne tehničke podrške.

 

Naslovna fotografija: Shutterstock

 

Nazad na novosti