chauvet_p.jpg
Nazad na novosti

05.12.2019

Vrste rasvetnih tela i njihova upotreba

Kako se industrija LED tehnologije razvija, tako se modernizuju i LED izvori svetlosti koji se ugrađuju u reflektore i rasvetne uređaje. Oni su vremenom napredovali toliko da mogu da zamene halogene ili metal-halid izvore svetlosti bez razlike u karakteru svetla, ali uz veće mogućnosti i sa boljom otpornošću na rad.

Prednosti ovih izvora svetla su:

 

- manja potrošnja električne energije

- duži vek trajanja

- otpornost na često paljenje i gašenje

- manja disipacija toplotne energije

- mogućnost menjanja boja bez filtera

 

Pod konvencionalnim rasvetnim telom nekada se podrazumevao reflektor sa halogenim izvorom svetlosti koji se kontroliše preko dimera, dok danas on predstavlja uređaj sa sočivima istih karakteristika i LED izvorima svetlosti.

Njima je zbog male potrošnje za rad potrebna "živa" struja, a moguće je istovremeno povezati 10 i više ovakvih uređaja na jedan izvor.

Za kontrolu njihovog rada koristi se DMX signal, kao i DMX kablovi za povezivanje, te više nema potrebe za upotrebom dimera. U ovu svrhu najčešće se koristi Sommer Cable BINARY 234 kojim se mikseta povezuje sa reflektorima. Dodeljivanjem njihovih adresa i patch-ovanjem miksete, ona tačno „zna“ kom se uređaju obraća i koji kontroliše.

Još jedna od karakteristika LED tehnologije jeste otpornost na brzo paljenje i gašenje uredjaja, tako da gotovo svaki LED reflektor može da strobuje i ima poseban DMX kanal za kontrolisanje brzine stroboskopa. 

 

Statična rasvetna tela, odnosno konvencionalna rasveta, koja se najčešće koristi u pozorištima prema vrsti uređaja deli se na:

 

- Fresnel rasvetno telo

- PC rasvetno telo

- Profilno rasvetno telo

- Ciklorama

- Prateći followspot

- PAR rasvetno telo

 

Fresnel rasvetno telo predstavlja reflektor sa fresnel sočivom. Ono poseduje veći broj manjih plankonveksnih PC fragmenta kružnog oblika. Do izvora svetlosti sočivo je ravno, a sa druge strane je kružno izrezbareno, što mu omogućuje kontrolisano i ravnomerno osvetljavanje površine. Poseduje i mehanizam za kontrolu širine svetlosnog snopa, što se postiže pomeranjem sijalice ili reflektujuće površine.

PC rasvetno telo jeste reflektor sa plankonveksnim sočivom. Ono je sa jedne strane ravno, a sa druge ispupčeno. Poseduje mogućnost varijabilnog fokusa pomeranjem izvora svetlosti u kućištu ili reflektujuće površine, dok je on fiksan. To omogućuje širenje ili sužavanje svetlosnog snopa. Problem koji se javlja kod ovih vrsta sočiva jeste taj da površinu ne obasjava ravnomerno, odnosno njeni spoljni delovi su jačeg intenziteta u odnosu na središnji deo. To se može objasniti debljinom stakla sočiva koje je u sredini ispupčeno.

 

Profilno rasvetno telo je uređaj sa dva ili više sočiva koji imaju veću mogućnost kontrolisanja svetlosnog snopa od PC i fresnel rasvetnog tela. Ono na sebi ima još jedan dodatak - noževe, koji omogućuju dodatno kontrolisanje svetlosnog snopa, kao i dobijanje raznih oblika kao što su pravugaonik, kvadrat, trougao i sl. Sa dva ili više sočiva ova vrsta reflektora ima mogućnost ne samo širenja ili sužavanja svetlosnog snopa, nego i njegovo izoštravanje, što omogućuje i umetanje tzv. goboa. Goboi su maske izrezane u limu ili na staklenim površinama koje se stavljaju u profilno rasvetno telo i na taj način se projektuje određena šara (npr. pahuljice, obrisi grada, ispisi reči i sl.)

 

Ciklorame predstavljaju difuzna rasvetna tela koja možemo prodeliti na simentične i asimetrične, a glavna razlika među njima jeste u tome da li se izvor svetla vidi ili ne. Kod simetičnih ciklorama on je vidljiv i one podjednako pružaju snop svetlosti u svim pravcima, dok u slučaju asimetričnih nije vidljiv, a svetlo se odbija o reflektujuću površinu i na taj način je osvetljava. Kada se na zemlju postavi asimetrična ciklorama, zbog njene asimetrije ona uniformnije osvetli povrišinu i platno bude jednakim intenzitetom osvetljeno i u donjem delu i u gornjem delu. Kod simetrične ciklorame vidljivo je kako je osvetljaj jači u donjem delu, odnosno bližem izvoru, dok je gornji deo slabijeg intenziteta, zbog udaljenosti od izvora.

Prateći spotovi ili followspotovi, imaju slične karakteristike kao i profilna rasvetna tela s tim da su većih dimenzija i koriste se u situacijama kada svetlosnim snopom treba da se isprati akter u pokretu. Poseduju stativ i ručke, što omogućuje lakše praćenje aktera, odnosno lakše rukovanje samim uređajem. Za prateći spot potrebno je da reflektor bude u balansu na svom stalku kako bi lakše mogli ispratiti aktere bez naglih pokreta. Prateći spotovi pored zuma, gotovo uvek imaju i iris za dodatno sužavanje svetlosnog snopa, čime se gubi na intenzitetu svetla. Pored toga prateći spotovi imaju i svoje zamenjive filtere.

 

PAR (Parabolic Aluminised Reflector) jeste parabolični aluminijumski reflektor. Kod ovog rasvetnog tela reflektor i sočivo se nalaze u istom stakleno-aluminijumskom balonu u metalnom kućistu radi mogućnosti kačenja i upravljanja. Predstavlja vrstu reflektora koja je vrlo efikasna, ali se svetlosni snop teško kontroliše.

 

Fotografije preuzete sa https://www.chauvetprofessional.com/

Nazad na novosti