Pravilno držanje mikrofona
Nazad na novosti

14.01.2020

Kako se pravilno drži vokalni mikrofon?

Ručni mikrofoni izgledaju kao i svi ostali, međutim, način na koji ih držite i te kako utiče na zvuk koji proizvode. Da biste ovu osobinu mogli iskoristiti u svoju prednost, potrebno je da shvatite njen značaj.

Generalno gledajući, kada se merenja mikrofona obavljaju u laboratoriji, uklanjaju se sve prepreke koje mogu ometati zvučno polje oko njega. Ovo važi za većinu podataka, kao što su karakteristika usmerenja i frekvencijski odziv. Rezultati dobijeni tim putem mogu se primeniti pri snimanjima orkestra u koncertnim dvoranama, velikim studijima i sličnim prostorima, jer se za tu primenu oni postavljaju u, manje ili više, neometano zvučno polje.

 

Ručni mikrofoni

 

Kada je reč o ručnim mikrofonima, situacija je potpuno drugačija. Budući da se mogu držati na više načina, takav je i zvuk koji proizvode. Međutim, položaj ruke nije jedino što utiče na proizvodnju zvuka. Blizina i položaj glave osobe koja ga drži takođe utiče na zvučno polje.

Ako ruku postavite na ručku mikrofona, pojaviće se malo promene u boji zvuka i u akustičkoj stabilnosti. Međutim, ako jednu ili obe ruke držite oko glave mikrofona (cupping) promene će se desiti u mnogo većoj meri.

Ukoliko je mikrofon povezan sa PA sistemom, postoji još veći rizik od akustičke povratne sprege (fonije) i nekontrolisane promene boje zvuka.  

 

Pozicija 1.

 

 

Držanje mikrofona pri kraju ručke stvara samo minimalna odstupanja od nominalnog frekventnog odziva.

 

Pozicija 2.

 

 

Držanje mikrofona na vrhu ručke, tik ispod mikrofonske glave, daje određenom frekventnom opsegu  nešto veću amplitudu u poređenju sa prethodnim položajem. Mogu se čuti, ali samo u manjoj meri.

 

Pozicija 3.

 

 

Prikazani položaj šake, sa palcem i kažiprstom oko glave mikrofona, stvara rezonance. Glavna rezonanca je, u jednom slučaju, u opsegu od +9 dB pri 1.8-2.2 kHz, dok je druga oko 10 kHz. Ova rezonanca je zvučna (bojanje zvuka) i izvor je zvučnih povratnih sprega (fonija) u PA sistemu.

 

Pozicija 4.

 

 

Ovo je tipičan položaj - šaka prekriva polovinu glave mikrofona, a palac je položen prema vrhu. Glavna rezonanca nalazi se na oko 2 kHz, a zatim iznad 6 kHz.

 

Pozicija 5.

 

 

U ovom slučaju šaka okružuje glavu mikrofona, što rezonance čini jasnijim. Glavna rezonanca nalazi se na oko 2 kHz; a na oko 3-4 kHz nastaju i rezonance zbog otvorenih usta i šupljine koja se na taj način stvara ispred mikrofona.

 

Kako izbeći greške?

 

Kao što primeri gore pokazuju, kada se mikrofon pravilno drži, stvara se manje odstupanje u frekventnom odzivu. S druge strane, ostali položaji koje smo pojasnili dovode do pojave rezonanci. One zavise od položaja ruke, kao i od njene veličine, tako da što je ona veća, rezonance su oštrije.  

Primarni način da se izbegnu problemi jeste držanje mikrofona oko ručke, a ne oko glave. Međutim, ovo pravilo ne važi i za bitboksere, jer su rezonance sastavni deo njihovog zvučnog dizajna.

Osim ovoga, važno je zapamtiti da je membrana većine direkcionih mikrofona izložena zvuku i sa prednje i sa zadnje strane, te se ona može lako narušiti njegovim položajem, što takođe može promeniti usmerenost mikrofona.

 

                                                                         Reference: https://www.dpamicrophones.com/mic-university/proper-hand-placement-on-a-vocal-mic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazad na novosti