AVL-logo-black-background-yupC.png
Nazad na novosti

28.01.2020

CHAUVET profesionalna rasveta: Eve ili Ovation – koji je vaš izbor?

CHAUVET na tržistu nudi dva brenda rasvetnih tela - Professional i DJ. Oba brenda imaju svoje serije za konvencionalna, odnosno statična rasvetna tela. Professional svoju naziva Ovation, a DJ je naziva Eve serijom. Obe obuhvataju uređaje proizvedene u LED tehnologiji sa različitim snagama LED izvora (toplo ili hladno belom svetlošću, varijabilnom izmenom temperature boje svetlosti, kao i izvorima različitih boja).

CHAUVET je za obe serije napravio mogućnost izmene krive dimera, kako bi se pri paljenju ili gašenju mogao dobiti efekat klasičnog dimera sa blagim padom. Upravo je ovaj nedostatak do sada bio jedan od ključnih razloga zašto prozorišta nisu bila zainteresovana za korišćenje LED tehnologije u svom prostoru.

 

CHAUVET DJ: Eve serija rasvetnih tela

 

Eve serija iz DJ segmenta sadrži profilna rasvetna tela i rasvetna tela sa izmenjivim sočivima koja su po karakteristikama najsličnija fresnel sočivima. Postoje dva modela profilnih rasvetnih tela u okviru ove serije sa LED izvorima svetlosti od 50W i 100W, toplo belom svetlošću i flicker free načinom rada, dok je optika neizmenjiva. Rasvetna tela sa izmenjivim sočivima poseduju mogućnost njihove lake zamene kako bi se ugao svetla povećao ili smanjio. Modeli sa toplo belom svetlošću proizvode se sa 50W i 100W LED izvorom, model sa varijabilnom temperaturom boje sa 140W LED izvorom, dok se modeli za farbanje proizvode sa LED izvorom (crvena, plava i zelena) od 130W i model sa UV izvorom od 150W.

Pored njih, vrlo specifičan i kompaktan, malih dimenzija, proizvodi se reflektor sa 20W LED izvorom koji je namenjen za osvetljavanje galerija.

 

 

 

CHAUVET Professional: Ovation serija rasvetnih tela

 

Ovation serija iz profesional segmenta, obuhvata širok spektar proizvoda od profilnih, preko fresnel i PAR rasvetnih tela, do ciklorame i pratećih followspot-ova. Ovation serija kategorizuje se i kao pozorišna, odnosno studijska rasveta. Svi uređaji poseduju PWM, odnosno mogućnost izmene flikeringa LED diode, kako u radu ne bi došlo do treperenja na kamerama. Takođe, poseduje i mogućnost silent operacije, odnosno tiši rad ventilatora. Ovation serija sa varijabilnom belom bojom radi uz pomoć LED dioda crvene, zelene, plave, crveno-naradžaste, rojal plave i lajm boje. Poseduje mogućnost izmene temperature boje od 2800K do 8000K sa CRI preko 90. Full Colour Ovation serija poseduje LED diode crvene, zelene, plave, amber i lajm boje uz pomoć kojih može da se dobije njihov širok spektar, kao i stepen zasićenosti. Takođe, još jedna mogućnost koju imaju uređaji sa varijabilnom temperaturom boje je +/- green. Ovation serija koristi kvalitetnije i snažnije LED diode sa boljim CRI u odnosu na EVE seriju.  

Profilna rasvetna tela ove serije dolaze u različitim varijantama i sa različitom snagom. Postoje uređaji sa toplo belom, hladno belom, varijabilno belom svetlošću i full kolor uređaji. Optika na profilnim rasvetnim telima je izmenjiva, tako da imaju fiksnu optiku i zoom. Fresnel rasvetna tela se proizvode u nekoliko verzija. Postoje toplo beli, varijabilno beli i full kolor uređaji. Postoje i modeli za motorizovanim zoom-om, tako da preko DMX-a možete da širite ili skupljate svetlosni snop. PAR rasvetna tela iz Ovation serije se proizvode sa varijabilnom belom bojom, full kolor i sa UV izvorom svetlosti. Ciklorame mogu biti simetrične i asimetrične, ali samo kao full colour uređaji, što je i logčno, jer najviše služe za farbanje. Prateći followspot iz Ovation serije dolazi sa hladno belom svetlošću i širinom svetlosnog snopa od 10 do 20 stepeni.

Nazad na novosti