ATEN KVM svič
Nazad na novosti

20.07.2020

ATEN KVM svičevi

KVM svič je uređaj koji poboljšava produktivnost, štedi prostor i novac omogućavajući korišćenje više računara putem jedne tastature, monitora i miša. Posebna odlika omogućava IT administratorima centralizovano ažuriranje i održavanje u realnom vremenu.

KVM označava skraćenicu od reči Keyboard (tastatura), Video (odnosi se na monitor) i Mouse (miš). Glavna funkcija KVM sviča je kontrola, prebacivanje sa jednog na drugi, kao i upravljanje većim brojem računara ili servera putem jedne tastature, monitora i miša.

 

U suštini, KVM svič je hardverski uređaj, obično nalik kutiji, koji povezuje jednu tastaturu, monitor i miš sa dva ili više računara. Računari su povezani na switch, a on je dalje povezan sa tastaturom, monitorom i mišem.

 

Kako bi se prebacio sa jednog računara ili servera na drugi, korisnik to može učiniti pritiskom na taster na KVM sviču, putem određene komande na tastaturi, pomeranjem točkića miša ili korišćenjem displej programa. Bez obzira na metod, suština jeste da korisnik brzo i lako prelazi sa jednog računara na drugi istovremeno koristeći istu tastaturu, miš i monitor.

 

KVM switch raspolaže ugrađenim hardverom, softverom i drugim inovativnim tehnologijima koje obezbeđuju nesmetano prebacivanje, kao i to da će tastatura, monitor i miš odmah raditi sa svakim računarom.

 

Prednosti upotrebe KVM svičeva

 

Kontrolisanje više računara ili servera obično zahteva nabavku nekoliko tastatura, miševa i monitora. Na radnom stolu možda postoji dovoljno prostora za 2 ili čak 4 računara sa zasebnim monitorom, tastaturom i mišem, ali šta činiti u situaciji kada je potrebno kontrolisati 6, 8 ili čak na desetine računara? Takođe, postojanje konzole u server sobi za svaki pojedinačni server je krajnje nepraktično zbog manjka prostora, jer niz velikih monitora sa tastaturama i miševima za jednim stolom ili na serveru može stvoriti nered i zauzeti dragoceni prostor. Upravo je KVM svič i nastao zbog njegove uštede, snižavanja troškova i povećanja efikasnosti.

 

Ključne prednosti korištenja KVM svičeva su:

 

  • Višestruka kontrola računara/servera: korisnici imaju brz, lak pristup 2 ili čak  više računara ili servera putem jedne tastature, monitora i miša;
  • Smanjenje nereda: redukcijom broja tastatura, monitora i miševa dobija se više slobodnog radnog prostora;
  • Ušteda troškova: nema potrebe za ulaganjem u  računarsku opremu, čime se štedi novac;
  • Ušteda prostora: na ovaj način radna površina ostaje čista, a čuva se i preko potreban prostor u rek ormanima u server sobama;
  • Periferna podrška: neki KVM svičevi podržavaju USB periferne svičeve, eliminišući potrebu za zasebnim USB čvorištima.

 

Kako cene računara na tržištu padaju, mnogi korisnici sve češće mogu sebi da priušte kupovinu dva ili čak i više računara. Kao rezultat toga, KVM svičevi postaju sve popularniji kod potrošača koji se odlučuju za nabavku jednog ili dva dodatna računara, ali bez kupovine dodatnih tastatura, monitora i miševa. Takođe, nabavkom desktop KVM svičeva korisnik dobija uredniji i komforniji radni prostor. KVM svičevi omogućavaju veću efikasnost i mogućnost upravljanja u prostorijama sa serverima.

 

Kako tačno radi KVM svič?

 

Kada se pokrene računar, operativni sistem će automatski pokušati da otkrije dolazne signale sa tastature, miša i monitora. Nakon potvrde povezanosti, monitor zatim prikazuje početnu stranicu. Kao rezultat toga, operacije pokretanja jednog računara (CPU/Server) su kompleksno povezane sa operacijama njegove tastature, miša i monitora. Koristeći signal emulacione tehnologije KVM svič svaki put omogućava  prebacivanje na ispravan signal.

 

Budući da je glavna funkcija KVM sviča upotreba samo jedne tastature, monitora i miša za pokretanje više računara, važno je da switch obezbedi prenos emuliranog signala tastature i miša do svakog računara, kao i to da tokom prebacivanja ne dođe do efekta na CPU operacijama na računaru.

 

KVM svič takođe mora da obezbedi stabilnu video rezoluciju, da podržava više računarskih platformi i operativnih sistema, kao i da može da se međusobno povezuje sa mnogo različitih brendova tastatura, miševa i monitora. Svaki KVM switch može da podrži samo maksimalni broj PC veza, tj. ukupan broj portova. Jedan KVM svič može pružiti dva porta, dok višestruka KVM instalacija može dosegnuti na hiljade portova.

 

 

KVM svičevi za desktop upotrebu i server sobe

 

Različiti KVM svičevi mogu se povezati na različit broj računara, što zavisi od broja portova koje KVM svič poseduje. Generalno gledano, KVM svičevi se kreću u rasponu od 2 do 64 porta, omogućavajući povezivanje između 2 i 64 računara na jedan KVM svič uz korišćenje jedne tastature, monitora i miša.

 

Za one KVM svičeve koji podržavaju mogućnost proširenja, više skupova portova označava i veću instalaciju u čiji sastav obično ulaze. Npr. KVM switch sa 4 porta idealan je za desktop upotrebu, dok je 8, 16 do 64-portni KVM prikladan za korišćenje u server sobama.

 

Pored tastature, monitora i miša, u KVM svičeve mogu se ugrađivati i audio i USB periferne mogućnosti deljenja.

 

Postoje i druge vrste KVM svičeva za razne primene, kao što su:

 

- Over-IP KVM-ovi za daljinsko upravljanje serverom (KN1108VA, KN1000A)

- Matrix KVM ili over-IP KVM za upotrebu u kontrolnim sobama (KE6900T, KE6900R)

- Multi-viewer KVM za kontrolne centre i uređivanje video zapisa (KE6940T, KE6940R, KE8952R, KE8952T)

- Multi-displej KVM za finansijske, bankarske i trgovačke radne stolove (CS1964,  CS1824, CS1942DP)

- Sigurni KVM svičevi za vladine i vojne agencije (CS1144DP, CS1184D)

- Specijalni KVM svičevi za proizvodne linije (CE370, CE750A, CE690, CM1164A)

 

Ukratko, KVM je switch koji omogućava brzo i jednostavno prebacivanje između više računara ili servera putem jedne konzole (tastatura, monitor i miš) za postizanje veće efikasnosti, upravljanje i uštedu troškova i prostora.

 

KVM svičevi korisni su u sledećim situacijama i prostorima:

 

- Rad od kuće (CS22DP, CS692, UH3237, UH3235, US3342, US434)     

- Mala preduzeća (CS84U, CS1644A, CS1824, CS1942DP)

- Računarske i server sobe (CL5800N, KL1116V, KL1108VN)

- Data centri (CS1798, CS1316)

- Kontrolne sobe (CE920, CE820, CE620)

- Proizvodni pogoni (CE370, CE750A, CE690, CM1164A)

 

Pre nabavke KVM sviča važno je da korisnik shvati u koju svrhu želi da ga koristi - za rad od kuće, u maloj kompaniji ili za gejming, za poboljšanje ekonomičnosti i uštedu prostora u sobi sa serverima, ili pak za nadgledanje data centra s bilo kog mesta. Nakon toga korisnik brzo i lako može doneti odluku koji je model najadekvatniji za njegove potrebe.

 

AVL Projekt ovlašćeni je distributer ATEN KVM svičeva. ATEN je tajvanska kompanija specijalizovana za proizvode i rešenja za povezivanje i upravljanje u oblasti informacionih tehnologija i profesionalnog audia i videa, prepoznata u svetu kao proizvođač veoma pouzdanih KVM rešenja. Više o našoj celokupnoj ponudi KVM svičeva pronađite klikom na link, a možete nas i pozvati na broj telefona 021/4720- 556.

Izvor: ATEN

 

Nazad na novosti