K&M proizvodi od bioplastike
Nazad na novosti

25.03.2021

K&M proizvodi od bioplastike čuvaju životnu sredinu

Kompanija König & Meyer dugo je posvećena zaštiti životne sredine proizvodeći visokokvalitetne i izuzetno izdržljive proizvode. Lako ih je rastaviti kada završe svoj životni ciklus, a njihovi pojedinačni delovi mogu se reciklirati ili ponovo upotrebiti.

 

Da bi udovoljili sve strožim zahtevima koji se primenjuju u domenu zaštite životne sredine, K&M predstavlja nove održive proizvode napravljene od bioplastike.

Bioplastika je izrađena od 50% do 100% obnovljivih sirovina na biljnoj bazi, kao što su kukuruzni skrob, šećer od trske ili repe, biljna ulja i celuloza dobijena od pamuka ili drveta. Korišćenje obnovljivih sirovina pomaže u očuvanju ograničenih svetskih zaliha nafte, a takođe smanjuje i emisiju ugljen-dioksida u poređenju sa konvencionalnim sirovinama na bazi nafte. Bioplastika je posebno dobra opcija kada su u pitanju dugotrajni proizvodi, jer obezbeđuje pozitivan uticaj na životnu sredinu. U isto vreme, jednako je čvrsta, izdržljiva i može se reciklirati kao i konvencionalna plastika, iako nije kompostibilna ili biorazgradiva.

 

Poslovne prakse koje gledaju u budućnost zahtevaju odgovorno korišćenje resursa. Održivo proizvedene biološke sirovine mogu pomoći u zaštiti klime i životne sredine, kao i u očuvanju biodiverziteta. Bioplastika je važan sastavni deo ovog razvoja i neprekidno se usavršava i nadograđuje.

 

Proizvodi napravljeni od bioplastike koje K&M nudi nemaju nedostatke u poređenju sa proizvodima izrađenim od konvencionalne plastike na bazi nafte, jer je bioplastika posebno razvijena i prilagođena odgovarajućoj primeni, te je jednako čvrsta i izdržljiva.

 

K&M je uvek reciklirao nusproizvode sopstvene prerade plastike tako što ih je ponovo obrađivao i vraćao u proizvodni ciklus. Ova kompanija godišnje koristi između 15 i 20 tona regranulata. Reč je o plastičnom materijalu koji ne treba ponovo da se proizvodi kao novi materijal, tako da štedi resurse i energiju.

 

Za više informacija o K&M proizvodima kontaktirajte nas putem e-mail adrese info@avlprojekt.rs ili broja telefona 021/4720-556.

Foto: K&M

 

Nazad na novosti