zactrack_1.jpg
Nazad na novosti

03.08.2022

zactrack – za potpunu slobodu kretanja na sceni!

zactrack je austrijski proizvođač automatizovanih sistema za praćenje izvođača i objekata na sceni u realnom vremenu. Za ovo koristi najsavremeniju ultra širokopojasnu band radio tehnologiju, na frekventnom spektru koji je slobodno dostupan širom sveta, bez potrebe za prethodnim pribavljanjem licenci.

Zactrack

 

Činjenica da se mogu koristiti za bilo koji događaj ili binu, kao i za bilo koju od AV tehnologija (rasvetu, ozvučenje, video, kamere, scensku mehaniku ili kombinaciju svega), inovativne zactrack sisteme odlikuje široko polje primene:

 

- u pozorištima i na ostalim tipovima bina;

- na sajmovima i izložbama;

- na filmu i televiziji;

- tokom sportskih i drugih takmičarskih susreta;

- u rekreativnim i tematskim parkovima.

 

Tako se zactrack sistem automatskog praćenja koristi i za precizno pomeranje moving rasvete i specijalne efekte u 3D okruženju, te tačno i precizno praćenje više izvođača na sceni. Podaci o praćenju šalju se na bilo koji uređaj scenske tehnologije koji prihvata različite protokole kao što su: ArtNet, sACN, OSC, MSC, PSN koji se koriste za rasvetu, sistem ozvučenja, video, kamere ili scensku automatizovanu mehaniku.

 

 

Zactrack

 

Scenske tehnologije su u poslednjih 40 godina evoluirale kako bi donele inteligenciju i automatizaciju tokom upotrebe proizvoda. Korišćenje opreme za osvetljenje i efekte koja se već primenjuje na svim događajima omogućava veću fleksibilnost i veće kreativne mogućnosti. Moguće je ukloniti zdravstvene i bezbednosne aspekte i procene rizika potrebne za neke potencijalno opasne pozicije, tačke za praćenje, kao i za korišćenje followspot-ova. Dizajneri i umetnici dobijaju potpunu kreativnu kontrolu, kao i slobodu kretanja, istraživanja cele scene i improvizaciju.

Ultra širokopojasna band radio tehnologija, koju Zactrack koristi, karakteriše veoma nizak nivo energije za komunikaciju kratkog dometa i visokog propusnog opsega u velikom delu radio aspekta – UWB. Pomoću ove tehnologije sistem ima mogućnost preciznog lociranja sa tačnošću ˂ 10 cm. Lako i brzo se podešava uz lagane i male sistemske komponente, a zahvaljujući malim dimenzijama predajnik se može neometano i lako sakriti u kostim prenoseći radio talase kroz razne materijale na sceni (truss, drvo, tkanina, itd.). Može da radi u svim vremenskim uslovima i sredinama – na otvorenom, po suncu, kiši ili uz vatromet, odnosno u zatvorenom prostoru sa izmaglicom, konfetama ili drugim efektima, te koristi frekventni opseg koji ne smeta drugim sistemima scenske tehnologije.

 

Kako sistem funkcioniše?

 

Ping se putem Anchor antena šalje do prijemnika koji ga primi i vrati nazad. Sistem izračunava udaljenost od prijemnika na osnovu vremenske razlike konkretnog pinga, a zatim se izračunavaju sva ostala rastojanja između antena i prijemnika. Rezultat toga je određena i tačna pozicija prijemnika u 3D prostoru poznata kao X-Y-Z koordinate.

Kako bi funkcionisao, sistem mora da zna gde je tačna pozicija reflektora i kako je orijentisana u 3D prostoru. Zactrack koristi jedinstvenu funkciju automatskog izračunavanja tačne pozicije i orijentacije uređaja tako što reflektoru pokažu tačna 4 mesta na sceni.

 

Zactrack

 

Zactrack sistem se može primeniti tokom bilo kog događaja, bez obzira na veličinu bine, kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru uz sve uslove okoline. Prevazilazi ograničenja tradicionalnog praćenja followspot-om pružajući veću kreativnost dizajnerima, kao i novu perspektivu onog što se može postići na sceni. Izvođače je moguće lako i pouzdano pratiti putem više uređaja, svetlom, zvukom, videom, kamerama i automatizovanom scenskom mehanikom i to sve putem jednog sistema.

 

Rad sa svim konzolama i uređajima obavlja se uz standardne industrijske protokole.  

 

Zactrack

 

Zactrack se sa rasvetnim konzolama povezuje preko sACN ili ArtNet protokola. Ovaj proces se obavlja što Zactrack preko svog servera prima informacije od rasvetne konzole o uređajima kao što su pan, tilt, dimmer, iris, focus, zoom i ponovo ih izračunava i upisuje u Zactrack Core server. Zatim se sve funkcije, preračunate i sa tačnom pozicijom aktera, vraćaju u rasvetnu konzolu u realnom vremenu menjajući vrednosti funkcija (pan, tilt, dimmer, iris, focus, zoom). Rasvetna konzola i dalje upravlja rasvetom koristeći Zactack kao sistem koji u realnom vremenu određuje poziciju aktera kog je potrebno pratiti.

Sistemom Zactrack se upravlja preko rasvetne konzole, kao sa bilo kojom vrstom uređaja dajući mu naredbe kog aktera da prati i sl.

 

Zactrack

 

Zactrack je moguće koristiti u video kontroli tako što Zactrack media server interface omogućava upotrebu projekcija i/ili LED ekrana, kao i podnih LED ekrana za zapanjujuće video efekte sa pokretom. Slike ili video klipovi koji prate određeni pokret svakog aktera stvaraju neograničene mogućnosti svakog dizajnera.

 

Zactrack se koristi u audio kontroli tako što 3D i Immersive audio system veštački stvaraju doživljaj prostornog zvuka zahtevajući poziciju izvođača na sceni kao ulaz. Zactrack može da isporuči precizne informacije o poziciji za više izvođača istovremeno na impresivne audio sisteme kao što je d&b i njemu slični.

 

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o Zactrack automatskom sistemu praćenja pozovite nas na 021/4720-556 ili nam pišite na nemanja.palalic@avlprojekt.rs.

 

Izvor: Zactrack

 

 

Nazad na novosti