inspicijentski_pult_1-oUT8.JPG
Nazad na novosti

15.12.2022

Inspicijentski pult – neophodan alat za uspešnu komunikaciju u pozorištu

Bez inspicijenta, osobe koja se brine da predstava teče bez zastoja, te nadzire i upravlja svim poslovima iza kulisa, rad jednog pozorišta se ne bi mogao zamisliti. On je taj koji glumcima daje znak kada treba da izađu na scenu, a tehničkom osoblju signalizira kada je vreme za promenu scene, svetla, muzike.

inspicijentski pult

 

Da bi ovakvo „komandovanje“ bilo moguće, inspicijent ima komandnu tablu sa koje, po inspicijentskoj knjizi, vodi predstavu, a koja se obično nalazi iza portala zaklonjena od pogleda gledalaca i koja se zove inspicijentski pult.

 

Inspicijentski pult poseduje direktnu tonsku vezu sa tehničko-operativnim realizatorima predstave (majstor tona, majstor svetla, rekviziter, dekorater i dr.), gotovo bez kašnjenja u zvuku. Putem inspicijentskog pulta ostvaruje se i komunikacija sa glumačkim salonom u kome se nalaze glumci spremni za izlazak na scenu, kao i sa prostorijama u kojima se odvija priprema učesnika za scenu poput šminkernice, garderobe, bifea i drugim delovima pozorišta.

 

inspicijentski pult

 

U tehnološkom smislu inspicijentski pult se sastoji od glavne komunikacione jedinice koja omogućava komunikaciju putem 2, 4 ili više odvojenih kanala za zvuk. Povezivanjem i podešavanjem određuje se koje kanale zvuka određeni sektor može da čuje. Na taj način moguće je podesiti da, npr. kanal 1 služi za pozivanje glumaca iz glumačkog salona, te inspicijent jednostavnim pritiskom samo tog kanala poziva glumce. Kanal 2 može se koristiti za majstora svetla i rasvetljivače koji upravljaju pratećim topovima, kanal 3 za majstora tona, a kanal 4 za dekoratere i rekvizitere. Glavna komunikaciona jedinica poseduje i mogućnost ulaza audio signala, tako da se najčešće koristi za prikupljanje fona predstave. Fon predstave može se poslati u određene kanale koji slušaju glumački salon ili druge kanale koji ne čuju direktan zvuk predstave.

 

inspicijentski pult

 

Komunikacija sa ostalim sektorima može biti jednosmerna ili dvosmerna, tako da učesnici mogu odgovoriti inspicijentu ili samo slušati šta on govori. Jedinice koje se nalaze kod ostalih učesnika predstave mogu biti jednokanalne (obraćaju se inspicijentu) ili višekanalne (npr. komunikacija majstora tona i majstora svetla nezavisno od inspicijenta i sl.). Inspicijent komunikaciju obavlja preko mikrofona i zvučnika ugrađenog u glavnu komunikacionu jedinicu ili preko slušalica sa mikrofonom kako ne bi došlo do ometanja predstave koja je u toku.

 

inspicijentski pult

 

Inspicijentski pult poseduje i lampu koja inspicijentu pomaže da bolje prati inspicijentsku knjigu, naročito u toku prelaza u scenama i štimunzima predstave kada na sceni zavlada potpuni mrak. Ujedno, u sklopu pulta potrebno je da postoji i komforna polica za odlaganje inspicijentske knjige koja će pružiti dovoljno prostora za čitanje i listanje.

Pult može posedovati i video ekran čija je namena višestruka, a koji se najčešće koristi za povezivanje sa kamerama. Budući da inspicijent ne vidi direktno proscenijum, video ekran mu pomaže da prati dešavanja na sceni, ali i u orkestarskoj rupi ukoliko ona poseduje kameru.

 

inspicijentski pult

 

Jedan od najvećih tehnoloških problema u video lancu jeste kašnjenje video signala, što bi inspicijenta ometalo u obavljanju poslovnih zadataka. Iz tog razloga se za povezivanje inspicijentskog sistema koriste samo napredni uređaji sa minimalnom latencijom u video signalu koji omogućavaju što bolju i kvalitetniju komunikaciju.

 

Ukoliko imate potrebu za instalacijom inspicijentskog sistema kontaktirajte nas na broj 021/4720-556 ili nam pišite na e-mail info@avlprojekt.rs.

 

Više o našem iskustvu u njihovoj instalaciji možete pročitati u pričama o našim projektima za Koncertnu dvoranu u Novom Sadu i Srpsko narodno pozorište.

 

Nazad na novosti