ETC rasvetni pult i scenska zavesa za Dom kulture Studentski grad

AVL Projekt je u decembru 2015 godine isporučio pult za kontrolu rasvete Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Pored pulta, isporučena je i scenska zavesa

  • Klijent: Dom kulture Studentski grad, Beograd
  • Datum projekta: 2015

Za kontrolu klasičnih rasvetnih tela, LED reflektora i inteligentne pokretne rasvete u kulturnom centru izabran je ETC SmartFade ML  rasvetni pult. Ovaj pult nudi mogućnost kontrole do 48 dimerskih kanala, preko individualnih reglera, kao i kotrolu do 24 LED, odnosno inteligentnih pokretnih reflektora. i to sve po razumnoj ceni. 

 

 

Zbog svoje jednostavnosti pri korišćenju, ETC serija SmartFade rasvetnih pultova je prvi izbor većine korisnika koji tek počinju da rade sa kontrolom svetla. Veoma je interesantna opcija za snimanje scena (memorija) koja zahteva samo pritisak na jedan taster. Moguće je snimiti do 576 memorija, sa mogućnošću pravljena prelaza između njih (sekvence), definisanih u željenom vremenskom okviru, prikazanom na LCD displeju.  Tasteri nude mogućnost promene boje u zavisnosti od dodeljene funkcije, a menja se i intenzitet osvetljaja tastera, u zavisnosti od intenziteta signala.

 

Prikaz grafičkih parametara rasvetnog pulta na računaru omogućen je pomoću USB konekcije i besplatnog ETC SmartSoft softvera, a show je moguće snimiti na SD karticu. Interfejs za priključenje čine 2 XLR 5-polna konektora DMX512 (ukupno 1024 izlaza), MIDI ulaz/izlaz i USB.

 

Nakon isporuke, naš tim je izvršio obuku tehničara kod klijenta sa ciljem da iskoriste sve mogućnosti koje pruža ovaj rasvetni pult, sa posebnim akcentom na neke prednosti koje ima u odnosu na konkurentske proizvode. 

 

Ispuručena je i Showtex scenska zavesa dimenzija 10x6m, model Molton, težine 300g/m2. Zavesa je pamučna, crne boje i neprovidna, te zadovoljava najstrožije evropske standarde po pitanju vatrootpornosti.