Unapređenje implementacije 3K konferencije za Gimnaziju "Isidora Sekulić"

AVL Projekt je u Gimnaziji "Isidora Sekulić" u Novom Sadu demonstrirao sve prednosti video streaminga školskih aktivnosti

  • Klijent: Gimnazija "Isidora Sekulić", Novi Sad
  • Datum projekta: 2013

Novi tehnološki trendovi uzimaju maha u brojnim oblastima ljudske delatnosti. Jedna od najvažnijih takvih oblasti jeste obrazovanje. Stoga, moderna sredstva koja se koriste u nastavi ne samo da je čine interaktivnijom, već se u mnogo većoj meri susreću sa očekivanjima učenika u odnosu na konvencionalna sredstva za izvođenje nastave.

AVL Projekt je Gimnaziji "Isidora Sekulić" u Novom Sadu obezbedio unapređenje kvaliteta implementacije 3K konferencije, kroz isporuku audio, video i sistema za simultano prevođenje. Reč je o IV Međunarodnoj konferenciji Gimnazija 3K (KKK - Kompjuter - Komunikacija - Kultura), na temu primene računara i aktuelnih programskih paketa prilikom prezentacije novih metodičkih pristupa u obradi nastavnih sadržaja.

Reč je o Braehler-ovom sistemu za simultano prevođenje za 2 jezika i sa 50 jedinica i audio sistemu koji se sastoji od Soundcracft GB2 miksete, mikrofona AKG GN50, AKG HC577 L, AKG WMS470 i Perception Wireless 45, kao i JBL EON 515XT zvučnika.