Audio oprema za Crowne Plaza hotel

AVL Projekt isporučio je i instalirao audio opremu za novootvoreni Crowne Plaza hotel u Beogradu

  • Klijent: Siemens/Crowne Plaza
  • Datum projekta: 2014

Krajem 2013. godine AVL Projekt je u saradnji sa glavnim izvođačem radova Siemens - Beograd realizovala isporuku i ugradnju audio sistema u konferencijskim salama u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.


Implementirano rešenje

U okviru centralnog uređaja velike balske sale Pacific ugrađeni su: DSP zonski kontroler BSS BLU-100 sa touch screen komandnom jedinicom, 4-kanalni pojačavač snage CROWN DCi 300/4, monitorski panel RCS MU-307, Blu-Ray player Harman Kardon BDT-30 i 3 prijemnika bežičnih mikrofona iz serije AKG WMS-470 (2x Vocal Set + 1x Presenter Set). U tavanici balske sale ugrađeno je 18 zvučnika JBL Control 26CT podeljenih u 4 zone, a za potrebe prezentacija i manjih muzičko-scenskih manifestacija predviđena je instalacija za priključenje 4 prenosna aktivna zvučnička sisema JBL EON-510 (prenosni komplet). Pored bežičnih mikrofona predviđena su i 4 žična mikrofona AKG D5 sa odgovarajućim podnim i stonim stalcima.


U dve veće konferencijske sale Mediterranean/Adriatic i Baltic/Aegean, koje imaju mogućnost pregrađivanja u četiri manje sale, ugrađeni su centralni uređaji u čijem sastavu su: mikser-zoner DBX 640m, 2-kanalni pojačavač snage CROWN DCi 300/2 i 2 prijemnika bežičnih mikrofona iz serije AKG Perception Wireless 45 (Vocal Set + Presenter Set).  U tavanici ovih sala ugrađeno je po 16 zvučnika JBL Control 24CT podeljenih u dve zone. Pored bežičnih mikrofona u svakoj od sala su predviđena i 2 žična mikrofona AKG D5 sa odgovarajućim stonim stalcima. Za potrebe ozvučavanja ovih sala u slučaju njihovog pregrađivanja isporučena su i dva prenosna uređaja sa mikserom CROWN 14M i 2 prijemnika bežičnih mikrofona iz serije AKG Perception Wireless 45 (Vocal Set + Presenter Set), koji se priključuju na jedan od kanala fiksno ugrađenog pojačavača snage. Nezavisno podešavanje nivoa reprodukcije u pojedinim delovima sala predviđeno je preko odgovarajućih uzidnih DBX atenuatora.


Za potrebe ozvučavanja drugih prostora u okviru hotela predviđena su 4 prenosna aktivna zvučnička sistema JBL EON-510 sa podnim stalcima i 4 prenosna kompleta bežičnih mikrofona iz serije AKG Perception Wireless 45 (Vocal Set + Presenter Set).


Reč nadzornog organa

Inženjer Goran Šakota, nadzorni organ na ovom projektu, o isporučenoj opremi, kaže: "Sa audio sistemima koje je za pojedine konferencijske sale isporučila firma AVL Projekt iz Novog Sada ostvarena je dobra čujnost i razumljivost govornih sadržaja za potrebe prezentacija, konferencija, predavanja i drugih sličnih manifestacija. Zbog primene DSP zonskih kontrolera, pojednostavljeno je upravljanje opremom, a u velikoj balskoj sali predviđena je i odgovarajuća touch screen komandna jedinica koja korisniku omogućava izbor različitih programskih scenarija uz neophodne minimalne korekcije signala. Takođe, na zahtev investitora, isporučen je i komplet prenosne audio opreme, čija je svrha ozvučavanje drugih prostora u okviru hotela, ali će se za zahtevnije programske sadržaje ovaj komplet dodatno koristiti i u velikoj balskoj sali."


Opremanje Crowne Plaza hotela veliki je izazov, na koji je, u ovom trenutku, nemoguće u potpunosti odgovoriti. "Investitor je obim opremanja konferencijskih sala prilagodio svojim realnim potrebama i mogućnostima korišćenja, pri čemu bi se za zahtevnije manifestacije angažovale odgovarajuće rental kompanije, uz iznajmljivanje dodatne opreme, pre svega IC sistema za simultani prevod, audio sistema za koncertne aplikacije i slično. Za potrebe priključenja iznajmljene opreme izvedene su neophodne instalacije, što omogućava bržu montažu-demontažu bez narušavanja enterijera," objašnjava Goran Šakota.

Foto: Zoran Bulović