Oprema za konferencijske sale Privredne komore Vojvodine

AVL Projekt opremio je tri konferencijske sale Privredne komore Vojvodine audio-konferencijskim i video-prezentacionim sistemom, kao i sistemom ambijentalnog ozvučenja

  • Klijent: Privredna komora Vojvodine
  • Datum projekta: 2012

Potrebe Privredne komore Vojvodine

U okviru poslovnog objekta "Master centar" u Novom Sadu, AVL Projekt opremio je tri sale audio-konferencijskim i video-prezentacionim sistemom, uključujući i sistem ambijentalnog ozvučenja.

Jedna konferencijska sala predviđena je za realizaciju regionalnih skupova, druga je namenjena realizaciji sastanaka predsedništva, dok je treća predviđena za multimedijalne prezentacije, shodno čemu je i svaka od njih opremljena.


Implementirana rešenja

Konferencijska sala namenjena je realizaciji regionalnih skupova i poseduje 4 mesta za glavnim stolom, kao i 60 mesta za sedenje. U njenom okviru nalazi se i tehnička soba sa prevodilačnim kabinama i režijom. S obzirom na namenu sale, implementirani su audio-konferencijski sistemi sa sistemom simultanog prevoda i video distribucionim i prezentacionim sistemom. Jedna od jedinica konferencijskog sistema predviđena je za govornicu, a povezana je sa podnom priključnom kutijom koja je vezana na centralnu jedinicu konferencijskog sistema.


Implementirani sistem simultanog prevoda obezbeđuje simultani prevod aktuelnog govornika na osam jezika i njihov transfer do učesnika sa bežičnim IC sistemom. Prevođenje se obavlja iz prostorije gde su ugrađene četiri prevodilačke kabine. Specifični zahtevi kabine uključuju akustičku obradu, osnovni ventilacioni i klimatizacijski sistem koji ne sme proizvoditi buku u kabini, vizuelnu vezu sa samom salom, odnosno sa govornikom, bilo da je u pitanju direktna optička veza kroz stakleni prozor sa akustičkom obradom ili pomoću kamera i video monitora u kabinama. U svakoj prevodilačkoj kabini nalazi se po jedan prevodilački pult, kao i dva para prevodilačkih mikrotelefonskih kombinacija sa naglavnim slušalicama i mikrofonima. Prevodilački pultovi priključeni su na centralnu jedinicu sistema - IC predajnik koji pobuđuje dva predviđena IC radijatora. Oni su u sali raspoređeni tako da svojim "zračenjem" osiguraju ravnomerno "pokrivanje" prostora u kom se nalaze učesnici. Audio signal govornika koji se prevodi (floor) obezbeđuje se sa odgovarajućeg izlaza audio procesora u okviru sistema za ozvučavanje sale. Učesnici su u mogućnosti da prate simultani prevod preko predviđenih IC prijemnika sa slušalica. Prijemnici omogućavaju prijem osam kanala (prevodi + floor) i napaju se preko ugrađenih punjivih baterija. Kada nisu upotrebi, prijemnici se odlažu u odgovarajući kofer sa ugrađenim punjačem baterija za ukupno 50 prijemnika, dok se slušalice otpremaju u za to predviđene kutije.


Audio sistem obezbeđuje odličnu čujnost i razumljivost govornog sadržaja za vreme sastanaka, konferencija, debata, prezentacija, predavanja i tome slično. Za navedene potrebe sala je ozvučena plafonskim zvučničkim sistemom JBL C24CT Micro koji su raspoređeni tako da obezbeđuju ravnomeran nivo zvuka u celom auditorijumu i kontrolišu se nezavisno od stereo sistema kod platna. Za potrebe reprodukcije muzičkih i drugih pratećih audio i video sadržaja predviđena je stereo reprodukcija zvuka, pri čemu se sa leve i desne strane elektromotornih projekcionih platana nalaze zvučnički sistemi JBL Control 29AV.


Za potrebe prikaza slike za konferencijskim stolom instalirana su četiri plazma monitora dijagonale 42 inča sa odgovarajućim distribucionim pojačavačima, kao i dva video projektora svetlosnog luksa od 4000 ANSI Lumena, ugrađenih ispod spuštenog plafona u sali. Projektori, pozicionirani na metalnim nosačima, pri radu su izuzetno tihi, zahvaljujući čemu ne ometaju održavanje konferencija i kongresa.


Za prenos govora učesnika na konferenciji upotrebljavaju se dva AKG WMS 4000 UHF bežična mikrofonska sistema sa odgovarajućim diveristy prijemnicima, antenskom distribucijom i pasivnim omnidirekcionim antenama.


Arhiviranje video snimanja prezentacija i prenos slike do prevodilačkih monitora vrše se pomoću tri PTZ dome kamere sa odgovarajućom upravljačkom jedinicom i setom video monitora u tehničkoj režiji. Sve kamere montirane su na plafon. Takođe, u okviru ovog sistema nalaze se i odgovarajući TFT video monitori u prevodilačkim kabinama.


Implementirani konferencijski sistem za održavanje sastanaka predsedništva sa 28 učesnika sastavljen je od centralne jedinice koja napaja i kontroliše mikrofonsko-zvučničke jedinice prenosnog tipa. Jedna od jedinica namenjena je za predsedavajućeg, a na sebi ima poseban "Priority" taster kojim predsedavajući može da deaktivira sve preostale jedinice i na taj način je omogućena nezavisna kontrola preostalih 27 delegatskih jedinica. Svaka poseduje kvalitetne kondenzatorske mikrofone na savitljivom produženom vratu (50 cm) sa svetlećim prstenom, integrisanim zvučnikom i tasterima za aktiviranje i deaktiviranje mikrofona. Jedinice se međusobno povezuju u lanac posebnim sistemskim kablom.


Na stolu radnog predsedništva pored mikrofona se nalaze i 17-inčni TFT monitori za praćenje prezentacija koje se puštaju na projekcionom sistemu preko plazma monitora dijagonale 42 inča i projektora svetlosnog fluksa od 4000 ANSI Lumena. Snimanje i arhiviranje sastanaka takođe je obezbeđeno PTZ dome kamerama (4 jedinice).


Sistem ambijentalnog ozvučenja sastoji se od plafonskih JBL C24CT Micro, CROWN pojačavača, DBX zonskog kontrolera i atenuatora raspodeljenih po prostorijama. Kao dodatak sistemu ambijentalnog ozvučenja postoji i pozivna mikrofonska stanica AKG D542 ST/S.


Podrška

Nakon završene instalacije, tim AVL Projekta obezbedio je kompletnu tehničku obuku osoblja koje će dolaziti u kontakt sa implementiranim rešenjima u svim opisanim salama.