Reflektori za Dom kulture opštine Novi Bečej

U decembru 2015. godine AVL Projekt je isporučio reflektore za Dom kulture u Novom Bečeju

  • Klijent: Dom kulture novi Bečej
  • Datum projekta: 2016

Velika želja i ambicija direktora ove kulturne ustanove, kao i dodeljena novčana sredstva omogućila su unapređenje vizuelnih kapaciteta scene doma kulture. Tako je unapređen i vizuelni doživljaj publike u vezi sa svim što se odigrava na sceni, bilo da je u pitanju prezentacija knjige ili gostovanje glumaca iz Državnog posla.

 

Isporučeno je i instalirano 7 komada pozorišnih reflektora, fresnel kao i PC, sa priborom. Reflektori su različite snage sa mogućnošću korišćenja sijalice od 650W do 1000W, sa dve vrste sočiva, PC i Fresnel, uz koje je isporučen i dodatni pribor (držač filtera, zaštitna mreža sočiva, kule i sajle).

 

Isporučeni reflektori imaju mogućnost promene uglovanosti od 10 do 40 stepeni.

 

Nakon isporuke, naš tim je izvršio obuku tehničara kod klijenta sa ciljem da nauče kako da najbolje iskoriste sve prednosti i mogućnosti isporučenih reflektora.