AMX kontrolni sistem za kompaniju Grundfos

U decembru 2015. godine, AVL Projekt je isporučio i instalirao AMX kontrolni sistem za kompaniju Grundfos iz Inđije.

  • Klijent: Grundfos Inđija
  • Datum projekta: 2016

Sa povećanjem broja tehnoloških i operativnih platformi u prostoru trening sale u kompaniji Grundfos, ukazala se potreba da se sve platforme integrišu na jednom mestu. Naš dugogodišnji klijent nam se obratio sa ovakvim zahtevom.

 

Kao logično rešenje nametnula se firma AMX. Svojim hardverom i softverskim rešenjima omogućili su upravljanje kompleksnim sistemima na pouzdan način. AMX sistemi mogu se pronaći širom sveta, instalirani u konferencijskim salama, komandnim centrima, hotelima, obrazovanim ustanovama, privatnim kućama i prostorima najrazličitijih namena.

 

 

Centralna jedinica sistema je uređaj Novara CP-3008 All-in-one Keypad/Controller. Ovaj uređaj poseduje 8 programirajućih tastera i rotirajući potenciometar, a ujedno je i kontroler. U ovoj instalaciji, namenjen je kontroli prethodno instaliranog LCD monitora, projekcionog platna i projektora, nivoa audio signala u trening sali, kao i regulaciji osvetljaja u prostoriji kontrolisanjem položaja roletne.

 

 

 

Kroz AMX Resource Management Suite softver omogućena je dijagnostika i upravljanje sistemom preko web-a. U skladu sa zahtevom korisnika definisani su odgovarajući scenariji koji se izvršavaju pritiskom na odgovarajući taster.