Isporuka prenosnih dimera za Grand Produkciju

AVL Projekt je 2015. godine isporučio prenosne dimere Grand Produkciji na Košutnjaku

  • Klijent: Grand Produkcija
  • Datum projekta: 2016

U sklopu povećanja produkcionih kapaciteta Grand Produkcije, isporučeni su 6-kanalni dimerski rekovi, snage 5,7kW po kanalu, za napajanje postojećih reflektora DeSisti Leonardo 5kW P.O.

 

Ukupno je isporučeno 3 dimerska reka. Jednostavan softver za korišćenje se prikazuje na LCD ekranu, dok je sa 4 tastera omogućen lak prolaz kroz meni. Ovaj meni omogućava individualno podešavanje parametara za svaki kanal, DMX adresu, PreHeat nivo, krivu dimovanja i limitiran izlazni nivo.