ETC bežična DMX komunikacija za pozorište u Novom Sadu

U februaru 2016. godine AVL Projekt je isporučio ETC bežičnu DMX komunikaciju za Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu

  • Klijent: Srpsko narodno pozorište
  • Datum projekta: 2016

Pre nekoliko godina, naša kompanija je isporučila jedan bežični DMX sistem. Kako se on pokazao opravdanom investicijom, nije bilo dileme da li nabaviti još jedan, kada su se stekli uslovi za to.

 

ColorSource Relay sistem bežične distrubucije DMX signala se karakteriše jednostavnim i brzim konfigurisanjem sistema, kao i veoma pouzdanom bežičnom komunikacijom do rastojanja od 100m.

Predajnik se jednostavno veže na izvor DMX signala, u slučaju SNP-a to je rasvetni pult. Na prijemu se nalazi prijemnik bežičnog DMX signala koji se može vezati na reflektor, okačiti na konstrukciju ili montirati na zid.

Novina u odnosu na slične DMX sisteme bežične komunikacije je ta što prijemnik u sebi ima distribuciju od 16A (PowerCon in/out konektori) za napajanje inteligentne rasvete koja se može automatski isključiti, jednostavnim isključivanjem DMX izvora signala. Na prijemniku se može očitati prisustvo DMX signala, kao i trenutni nivo DMX signala, a podržan je i RDM protokol. 

Na jedan DMX predajnik je moguće vezati do 32 prijemnika bežičnog DMX signala.

 

Video koji prilažemo efikasno pojašnjava način funkcionisanja ColorSource Relay sistema:

 

 

Slični projekti