Konferencijski sistemi za Seven Bridges Genomics

AVL Projekt je krajem 2015. godine instalirao tri konferencijska sistema u kompaniji Seven Bridges Genomics iz Beograda

  • Klijent: Seven Bridges Genomics
  • Datum projekta: 2016

Seven Bridges Genomics je srpsko-američka bioinformatička IT kompanija koja posluje na nekoliko lokacija u svetu. Jedna od njih je i Beograd. Bavi se kreiranjem „open source“ aplikacija za analizu DNK i RNK, počev od QC alata, pa sve do vizualizacije podataka, sa ciljem da pojednostave IT infrastrukturu i naprave robustnije softvere.

 

Naši su klijenti od sredine 2015. godine kada smo instalirali audio sistem u njihovoj prezentacionoj sali.

Krajem 2015. su nam se obratili sa novim zahtevom, koji se odnosio na nabavku, isporuku i instalaciju 3 manja konferencijska sistema, prvenstveno namenjenih za video konferenciju između projektnih timova sa klijentima iz inostranstva.  

 

 

Implementirano rešenje

 

Svaki od isporučenih žičnih konferencijskih sistem se sastoji od 4 delegatske jedinice Televic D-CERNO D sa centralnom kontrolnom jedinicom Televic D-CERNO CU.  Kod žičnih jedinica je omogućena kontrola putem tastera osetljivih na dodir. Mikrofoni na jedinicama su oklopljeni posebnim zaštitnim slojem kako bi se eliminisale moguće smetnje usled uticaja drugih uređaja kao što su mobilni telefoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralni deo audio sistema čini digitalna audio matrica BSS BLU-101, sa zidnim komandnim jedinicama BSS BLU-3 za izbor zvuka i nivoa signala za svaki od konferencijskih sistema. Preko pomenute audio matrice su povezani svi izvori ozvučenja i razglasa sa pojačavačem Crown XLS1002 i zvučnicima JBL CBT50LA-1. Ovi zvučnici  omogućavaju ujednačeno pokrivanje svakog od tri nezavisna prostora i odličnu razumljivost govornika zahvaljujući ugrađenom Acoustic Echo Cancellation (AEC) algoritmu koji je odlično rešenje za multifunkcionalne konferencijske prostore.