Ozvučenje za crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice u Manastiru Bođani

Manastir Bođani je smešten između dva sela, Vajska i Bođani, i udaljen je 15 km od Bača, zapadno, u pravcu Dunava. Manastirski kompleks čine crkva, konaci i prateći ekonomski objekti.

  • Klijent: Manastir Bođani
  • Datum projekta: 2016

Osnovan je 1478. godine, u tadašnjoj Ugarskoj, za vreme vladavine kralja Matije Korvina. U svojoj dugoj istoriji manastir je više puta bio rušen i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune i spaljen do temelja. Posle obnove s kraja 17. veka postaje sedište bačke episkopije.

U okviru manastirskog konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome se, po predanju, ktitor ovog manastira Bogdan, koji je imao bolesne oči, umio i ozdravio.

 

Sama crkva je pod zaštitom države. Činjenica da se radi o crkvi sa živopisom koji je jedno od najznačajnijih dela savremene srpske umetnosti je predstavljala veliki izazov za postavljanje instalacije i opreme, a da ne dođe do narušavanja estetike u unutrašnjosti hrama. Pored toga, kako su crkve unikatne u svojoj arhitekturi, tako je i akustika svake crkve unikatna. Sakralni objekti spadaju u najveće izazove za stručnjake iz oblasti projektovanja audio rešenja. Iako višestruka refleksija zvuka i zvonki zvuk mogu biti dobri kod muzičkih događaja, nikako ne idu u prilog čistoći zvuka kod izgovorene reči. 

 

Svakako da je tim AVL Projekta uspešno rešio dobijeni zadatak i tako još jednom opravdao poverenje svojih klijenata.

Postavljeni sistem se stavlja u funkciju paljenjem i gašenjem jednog prekidača. Sve  funkcije rade automatizovano i kontrolišu rad ozvučenja u prostoru koji ima puno akustičkih anomalija. Jedna od njih je i veliko vreme reverberacije. Krajnji rezultat je impresivna razumljivost i zvučni pritisak potpuno jednak u prostoru cele crkve. On omogućava prenošenje poruke na potpuno prirodan način tako da vernici stiču utisak da ozvučenje faktički ne postoji.

A, to je upravo ono što smo hteli da postignemo.