Mobilna bina za Udruženje “Vrdničak”

Projekti nisu uvek veliki i kompleksni. Bez obzira na ovu činjenicu, umeju da budu posebno simpatični i dragi. Takav jedan je predstavljala isporuka mobilne bine-konstrukcije udruženju „Vrdničak“ koja je obavljena krajem marta 2017.

  • Klijent: Udruženje "Vrdničak"
  • Datum projekta: 2017

O „Vrdničku“

 

“Vrdničak” je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje koje svoje poslovanje obavlja kao centar za rad sa decom, mladima i porodicom. Ciljeve svog rada su usmerili ka poboljšаnju kvаlitetа postojećeg obrаzovnog sistemа nа svim nivoimа, ka stručnom usаvršаvаnju zаposlenih iz oblаsti zdrаvstvenog sistema i sistemа socijаlne zаštite, kao i ka rаzvoju koncepcije društvа čiji se kvаlitet životа unаpređuje kroz učešće i rаzvoj konkretnih projekаtа.

Udruženje finansira svoj rad sredstvima pribavljenim putem donаcijа, konkurisаnjem zа finаnsirаnje projekаtа kod držаvnih orgаnа ili fondаcijа, vlаdinih i nevlаdinih domаćih i strаnih orgаnizаcijа koje finаnsijski podržаvаju progrаme ove vrste u nаšoj zemlji.

 

Isporučena bina

 

Jedan od projekata realizovan na ovaj način je nabavka bine, kao donacija organizacije USAID. Isporučena je Everdeck mobilna bina dimenzije 4x3m, koja je predviđena i za unutrašnje, i za spoljašnje korišćenje. Dimenzije jednog panela iznose 200cm x 100cm (pogledajte panel na AVL web shopu). Gornji sloj panela izrađen je od brodske šperploče debljine 12mm, od vodootpornog i vatrootpornog materijala, te sa površinom protiv klizanja.

 

Bina je sertifikovana na opterećenje od 750kg/m2. Uz binu su isporučene teleskopske kvadratne noge podesive visine od 60 do 100cm, kao i podesive stepenice sa rukohvatom.

 

Isporučena bina izazvala je mnogo sreće kod onih koji su se tu zatekli prilikom njene isporuke i montaže. A zatim smo mi dobili poklone. Od srca se zahvaljujemo na njima. 

 

Vrdničkov poklon AVL ProjektuVrdničkov poklon AVL Projektu 2