Interaktivna tabla za Osnovnu školu “Jovan Popović” u Novom Sadu

Savremeni trendovi u obrazovanju podrazumevaju korišćenje novih, multimedijalnih tehnologija kojima se stvaraju preduslovi za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja. Na taj način, nastava podstiče razvoj kreativnosti kod učenika i obezbeđuje njihovo aktivno učešće u sticanju znanja.

  • Klijent: Osnovna škola "Jovan Popović"
  • Datum projekta: 2017

Potrebe škole

 

Promene u oblasti nauke i tehnologije, iziskuju modernizaciju obrazovno-vaspitnog sistema i razvoj interaktivnih nastavnih metoda, koje se koriste uporedo sa tradicionalnim didaktičkim metodama.

Motivisani ovim, a zahvaljujući donaciji Naftne industrije Srbije, Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Novog Sada je sprovela nabavku interaktivne elektronske table kao novog nastavnog sredstva.

 

 

O instalaciji

 

Sama tabla je veličine 80'' i poseduje ugrađen interaktivni sistem koji se povezuje sa računarom i video projektorom tipa „short throw“. Brzina rada same table u interaktivnom modu zavisi od računara sa kojim je tabla spojena, a preciznost zavisi od preciznosti izvršene kalibracije interaktivne table.

 

Svojim karakteristikama ona omogućava prikaz video zapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji, primenu velikog broja edukativnih softvera, te uređivanje dokumenata na licu mestu primenom različitih softverskih aplikacija. Ova „pametna“ tabla pruža i dodatne mogućnosti: npr. kao sredstvo za edukaciju nastavnog osoblja kroz seminare, prezentacije i slične aktivnosti.

 

Prilika je da istaknemo da su Casio projektori odličan izbor za „ultra short“ projekcije i da se od svoje konkurencije izdavajaju po odličnom odnosu cene i kvaliteta.  Štaviše, cenovno su veoma pristupačni našem tržištu.  

Svi Casio projektori su bez lampe (lamp free), imaju laserski izvor svetla sa znatno manjom potrošnjom struje, a životni vek laserskog izvora iznosi 20.000 sati. Vrlo retko se kvare zbog čega proizvođač daje garanciju od 5 godina.

Nude i mogućnost bežične komunikacije između izvora slike i projektora.

Ono što je posebno interesantno za krajnjeg kupca jeste brzo uključivanje, odnosno isključivanje projektora, jer ne mora da se čeka na zagrevanje, odnosno hlađenje lampe.

Slični projekti