Audio, rasvetna i video oprema za opštinu Žitište

AVL Projekt je u septembru 2017. godine isporučio audio, video i rasvetnu opremu opštini Žitište. Oprema je isporučena nakon uspešnog učestvovanja na tenderu koji je ova opština raspisala na osnovu svog učestvovanja u INTERREG IPA programu.

  • Klijent: Opština Žitište
  • Datum projekta: 2017

INTERREG IPA CBC Romania – Serbia je program prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije i predstavlja instrument za predpristupnu pomoć, te ima podršku Evropske unije i vlada dve države. Programom se finansiraju 4 ose prioriteta: promocija zapošljavanja i jačanje osnovnih usluga za inkluzivni rast, zaštita životne sredine i upravljanje rizikom, održiva mobilnost i pristupačnost i atraktivnost za održivi turizam.

Opština Žitište je aplicirala za sredstva iz ovog programa i ona su joj odobrena za nabavku audio, video i rasvetne opreme.

AVL Projekt je učestvovao na tenderu, pobedio i isporučio opremu u rekordnom roku.

 

 

Isporučena oprema

 

Isporučeno je 11 setova ozvučenja, 7 rasvetnih setova, 8 video prezentacionih sistema i 12 laptop računara. Dalje je ova oprema podeljena mesnim zajenicama u sastavu opštine Žitište.

 

Set ozvučenja se sastoji od audio miksete RCF serije L-PAD, zvučnih kutija ART 310-A MK4 sa stalcima, bežičnog mikrofonskog sistema Sennheiser sa ručnim predajnikom i Audix mikrofona F50. Sve je povezano mikrofonskim kablom Sommer Cable Stage 22 i Hicon XLR konektorima.

 

Rasvetni set se sastoji od rasvetne miksete Chauvet Obey 70, pokretnih glava Intimidator Spot 155 izvedenih u LED tehnologiji i Intimidator Wave 360 IRC pokretnog beam LED reflektora sa 4 rotirajuće RGBW glave snage 12W po glavi. Sve ovo je povezano DMX kablom Sommer Cable Binary 234 i Hicon XLR konektorima.

 

Video prezentacioni sistem uključuje projektor Casio XJ-V2 sa LaserLED izvorom svetlosti, bez lampe i održavanja, čiji je osvetljaj 3000ANSI, a rezolucija je XGA. Projekcija slike sa laptop računara se vrši na isporučeni mobilni tripod stalak.

 

Sva isporučena oprema predstavlja odličan spoj dostupnih funkcionalnosti i kvaliteta, pa smo uvereni da će je krajnji korisnici svrsishodno i dugo koristiti. Posebno imajući u vidu našu postprodajnu podršku.