Projekciona platna za Akreditaciono telo Srbije

Akreditacija je postupak koji sprovodi nacionalno akreditaciono telo, a na osnovu kojeg ono utvrđuje i verifikuje da neki pravni subjekt ispunjava zahteve za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, utvrđenih međunarodnim standardima, i da je kompetentno za obavljanje tih poslova.

  • Klijent: Akreditaciono telo Srbije - ATS
  • Datum projekta: 2017

U Srbiji akreditaciju sprovodi jedino Akreditaciono telo Srbije (ATS), koje je osnovala Republika Srbija i kome su povereni poslovi akreditacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji.

 

Naša saradnja sa Akreditacionim telom Srbije (ATS)

ATS je angažovao AVL Projekt za nabavku, isporuku i montažu projekcionih platana za korišćenje sa postojećim projektorima u njihovim poslovnim kancelarijama.

 

Na osnovu ulaznih parametara projektora, preporučena su im zidna, ručna rolo projekciona platna formata 4:3, različitih dimenzija: od 84’’ i 100’’. Projekciona površina je Matt White sa gain-om 1.1, izrađena od vatrootpornog materijala i sa crnim rubom koji služi za pojačanje kontrasta reprodukovanog sadržaja.

Isporučena projekciona platna su proizvod španske kompanije Fonestar, a konkretno se radi o modelima Fonestar PPMA-43084-BA i Fonestar PPMA-43100-BA. Više nego konkurentna cena je omogućila da se naša ponuda za ova dva projekciona platna uklopi u budžet kojim je ATS raspolagao.