Video prezentaciona oprema za salu Panonija u Tarkett-u

Proizvođač podnih obloga Tarkett, inače naš dugogodišnji klijent, nas je angažovao za isporuku video prezentacione opreme za rekonstruisanu konferencijsku salu Panonija koja se nalazi u sklopu fabrike.

  • Klijent: Tarkett, Bačka Palanka
  • Datum projekta: 2018

Instalirana video oprema

 

Za kvalitetni prikaz projektovane slike većeg formata isporučen je laserski projektor SONY VPL-PHZ10 koji će projektovati sliku dimenzija 300x187cm na postojeće motorizovano platno. Podizanje, odnosno spuštanje motorizovanog platna je omogućeno preko zidne kontrole ili preko RF daljinskog upravljača.

 

Izabran je projektor sa laserskim izvorom svetla zbog uštede u energiji, tihog rada i bez troškova održavanja. Poret ovoga, SONY VPL-PHZ10 omogućava i celodnevni rad tokom trajanja konferencije.

 

Video distribucioni sistem se bazira na HDBaseT tehnologiji proizvođača ATEN. Naime, zahtev klijenta je bio da se prezenteru omogući upravljanje prezentacijom, odn. računarom smeštenim u prostor tehničke režije, putem daljinskog prezentera, kao i praćenje beleški tokom predavanja na monitoru diskretno smeštenim u podijumu. Ovo je omogućeno putem ATEN VE813A HDMI/USB HDBaseT ekstendera.

Omogućeno je i prezentovanje sadržaja sa samog podijuma, preko laptopa, korišćenjem odgovarajućeg HDBaseT predajnika HDMI&VGA/audio signala i to modela VE2812T. Isporučeni predajnik je istovremeno i switcher što omogućava automatsku selekciju između HDMI i VGA ulaznih signala.

Treći način prikaza sadržaja na platnu je preko Barco Click Share-a. Svi ulazni video signali su vezani na kvalitetan automatski switcher 4/1 , model VS481B koji se nalazi u tehničkoj sobi.

Audio signal se preko odgovarajućeg de-embedera VC880 izdvaja iz HDMI signala i prosleđuje na postojeću audio miksetu i dalje na zvučnike.

 

Kompletan sistem je uvezan kvalitetnim, oklopljenim kablovima S/FTP CAT6 koji garantuju neometan rad i u uslovima tehničkog zračenja iz okoline.