Video prezentaciona oprema za Stomatološki fakultet u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i pomoćnog osoblja, kao i savremenoj infrastrukturi, odn. nastavnim sredstvima.

  • Klijent: Stomatološki fakultet, Beograd
  • Datum projekta: 2018

Isporučena video prezentaciona oprema

 

Zadatak našeg tima je bio da za rekonstruisane amfiteatre isporučimo video prezentacione sisteme najnovije tehnologije koji će biti pogodni za celodnevno korišćenje.

 

Fotometrijskim proračunom i kalkulatorom rastojanja izabran je projektor sa laserskom tehnologijom i to model SONY VPL-FHZ65. Snaga osvetljaja od 6.000 lumena je dovoljna za kvalitetnu projektovanu slika dimenzija 400x250cm i to pri višim nivoima osvetljaja u amfiteatru.

Da bi prikaz slike bio odgovarajući, isporučeno je i visokokvalitetno zidno platno za prednju projekciju. Ovo platno se isporučuje sa aluminijumskim ramom čime je omogućena idealna zategnutost platna, vrlo važna za pravilan prikaz projektovane slike.

 

Isporučeni projektor sa laserskim izvorom svetla bez problema može da prikazuje sliku istog inteziteta osvetljaja tokom predavanja čitavog dana, što nije slučaj sa projektorima sa lampom kod kojih posle 3-4 sata konstantnog rada počinje da opada jačina osvetljaja. Za studente je takođe važno da projektovana slika bude vidljiva iz bilo kog ugla gledanja, te da platno nema različit osvetljaj po različitim delovima svoje površine ili u uglovima, što je čest slučaj kod projektora sa lampom. Navedeni problem uniformnosti osvetljaja je rešen projektorom sa laserskom tehnologijom, a ispunjen je i zahtev naručioca posla za tihim radom projektora obzirom na prirodu predavačkog posla.  

 

Isporučeni projektori su se nametnuli kao pravi izbor za fakultet, jer su troškovi održavanja praktično nepostojeći zahvaljujući laserskom izvoru svetla sa vekom trajanja od čak 20.000 sati, a da je pritom potrošnja električne energije smanjena i do 40%.

 

Uz mrežni kabel i ATEN VE2812T omogućena je distribucija audio i video signala od katedre do projektora.

 

Multimedijalno predavanje može da počne.