Video zid za kontrolnu sobu Hidroelektrane Zvornik

U maju 2018. AVL Projekt je isporučio i montirao u kontrolnoj sobi Hidroelektrane Zvornik video zid 3x3. Ova instalacija predstavlja poslednju u nizu instalacija video sistema koji su sve prisutniji, pa čak i nezaobilazni u savremenim poslovnim komunikacijama.

  • Klijent: Hidroelektrana Zvornik
  • Datum projekta: 2018

Hidroelektrana Zvornik se nalazi na reci Drini. Instalirane agregate ove hidroelektrane odlikuje ukupna snaga od 96MW.

 

Potrebe klijenta

 

Kompletno upravljanje hidroelektranom je automatizovano i obavlja se iz razvodnog postrojenja. U okviru njega se nalazi kontrolna soba koja predstavlja centralno mesto za nadzor tehnoloških parametara i procesa, upravljanje opremom i uspostavljanje željenog stanja elektrane.

Iz tih razloga je angažovan AVL Projekt za isporuku vrhunske video prezentacione opreme za prikazivanje svih parametara rada elektrane i to u režimu  24/7.

 

Instalirani video prezentacioni sistem

 

Video prezentacioni sistem obuhvata 3x3 video zid koji je sastavljen od profesionalnih monitora veličine 55’’ sa bezelom od 3,5mm. Isporučeni pro monitori imaju ugrađenu video wall funkciju čime  je izbegnuta potreba za dodatnim video matricama. Pored rada u režimu 24/7, karakteriše ih i snažan osvetljaj, kao i staklena površina koja umanjuje refleksiju svetla zahvaljujući čemu se slika i boje jasno vide.

Video zid je montiran na podnostojeći nosač koji nudi mogućnost podešavanja pozicije profesionalnog monitora u svakoj tački čime se dobija idealno ravan video zid.

 

Prenos signala od postrojenja do kontrolne sobe se vrši preko HDMI ekstendera Aten VE801 koji bez ikakvih smetnji prenosi video signale i do 100m putem jednog mrežnog kabla.

 

Zahvaljujući stručnosti našeg tima nije bilo nikakvih problema prilikom instalacije i puštanja u rad video zida.