Medija fasada za Arheološki muzej Istre

Stvaranje prvih muzejskih zbirki u Puli započeto je skupljanjem kamenih spomenika u Augustovu hramu 1802. od strane maršala Marmonta. Nastavljeno je otkrićem kamenih, keramičkih i metalnih predmeta u Nezakciju, što je predstavljalo osnov za utemeljenje Gradskog muzeja u Puli 1902. godine. Nakon nekoliko transformacija kroz koje je prošla, što uključuje i smeštanje u današnju zgradu još davne 1925. godine, ova značajna ustanova kulture danas nosi ime Arheološki muzej Istre.

  • Klijent: Arheološki muzej Istre
  • Datum projekta: 2022

Od 2013. godine velelepna zgrada muzeja predmet je sveobuhvatne rekonstrukcije, koja se primiče samom kraju, a koja je obuhvatila adaptaciju i dogradnju matične zgrade, kao i rekonstrukciju Malog rimskog kazališta. Iako prostorno izmešteno u odnosu na glavnu zgradu, Malo rimsko kazalište je njen integralni deo zahvaljujući velikom komunikacijskom ekranu smeštenom na začelju zgrade s kojim će se sadržajno povezivati.

 

Isporuka, instalacija i puštanje u rad pomenutog ekrana predstavlja jedan od naših tehničko-tehnološki najkompleksnijih i najizazovnijih poslova do sada.

Već same njegove dimenzije – 34,56 x 9,45m govore u prilog prethodnoj izjavi. Ovih nešto više od 320 m² transparentnog LED ekrana Nexnovo XRW10, rezolucije 3312 x 900 piksela i prozirnosti preko 77%, sastavljen je od 356 LED modula i postavljen sa unutrašnje strane staklene fasade. Zbog načina na koji su metalna konstrukcija i nosači staklene fasade izvedeni, samo postavljanje LED modula, a zatim i dobijanje celovite slike predstavljali su izazov sa kojim smo se uspešno suočili.

Ovaj indoor LED transparentni ekran postavljen je na svega 6 cm razmaka od staklenog zida fasade kako bi se refleksija stakla svela na minimalnu moguću meru.

Odlikuje se osvetljenošću od 7500nita, što je čak deset puta više od vrednosti koje se tipično mogu sresti kod standardnih indoor LED ekrana, a koje se kreću do maksimalnih 800nita.  Visok osvetljaj je bio potreban kako zbog nadvladavanja ambijentalnog svetla, tako i zbog zelene nijanse samog fasadnog stakla.

 

Celokupni sistem kontroliše se putem Novastar NovaPRO UHD Jr. centralnog kontrolera, kao i računara za puštanje video materijala.

 

Instalirani indoor transparentni LED ekran i obnovljeno Malo rimsko kazalište činiće jednu zaokruženu celinu – savremen i atraktivan prostor namenjen najrazličitijim, interaktivnim prezentacijama i projekcijama za oko 1500 gledalaca.

Za razliku od svih drugih i samo na prvi pogled sličnih ekrana, koji po pravilu imaju komercijalnu namenu, odn. služe puštanju reklama, providni LED displej Arheološkog muzeja Istre ima namenu predstavljanja kulturnog sadržaja, što ga čini jedinstvenim u svetu. Uloga „pozadine“ za različite događaje omogućava muzeju da bude organizator i takvih manifestacija kao što je Međunarodni festival antičkog teatra – što posebno raduje upravnika muzeja Darka Komšu.

 

U bilo kom slučaju upotrebe, sigurni smo da će nova media fasada Arheološkog muzeja Istre „pretvoriti“ ovu zgradu u osoben i izvanredan dinamički svet koji neće samo pasivno komunicirati poruke kulture, već i pozivati publiku na interakciju, te ih time učiniti njenim aktivnim konzumentima.

 

Foto: Duško Marušić Čići