Video prezentaciona oprema za Elixir Group u Novom Sadu

Elixir Group je jedan od regionalnih lidera u oblasti hemijske industrije, proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva, kao i ostalim segmentima agrobiznisa. Njihova liderska pozicija na tržištu podrazumeva kontinuiran razvoj i unapređenje proizvodnih procesa.

  • Klijent: Elixir Group, Novi Sad
  • Datum projekta: 2019

Primenom modernih tehnologija i uz visokostručno i dobro obučeno osoblje obezbeđuju najviši nivo kvaliteta svojih proizvoda.

 

Instalirani video prezentacioni sistem 

 

Kako bi dodatno podigli efektivnost sastanaka i prezentovanje planova rada, nadležni iz kompanije Elixir Group su angažovali našu firmu sa zadatkom da isprojektovanim video prezentacionim sistemom obezbedimo jasnu sliku i razgovetan zvuk u konferencijskoj sali tokom čitavog dana i bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

 

Za kvalitetni prikaz projektovane slike većeg formata isporučen je laserski projektor SONY VPL-PHZ10 koji projektuje sliku dimenzija 300x187cm na postojeće motorizovano platno. Izabran je projektor sa laserskim izvorom svetla zbog uštede u energiji, tihog rada i bez troškova održavanja sa mogućnošću celodnevnog rada sa konstatnim osvetljajem.

 

Distribucija video signala između računara i projektora se vrši putem HDMI bežičnog ekstendera ATEN VE809. Ovaj uređaj je idealan za prenos HD rezolucije na rastojanje do 30m bez ikakvih smetnji tokom rada s obzirom da je imun na smetnje koje potiču od drugih uređaja i njihovih bluetooth, odnosno bežičnih komunikacija. Sam uređaj poseduje 2 HDMI ulaza, tako da radi kao svičer sa izborom ulaza na samom uređaju ili preko daljinske komande.

 

Kako biste se i sami uverili u kvalitet koji pruža HDMI bežični ekstender, preporučujemo da nas pozovete i zakažete prezentaciju. Ekstender Vam možemo predstavili ili u Vašem poslovnom okruženju ili u našem show room-u.