Tour guide sistem za firmu Congress Rental

Firma Congress Rental iz Beograda je za potrebe održavanja korporativnih događaja nabavila najnoviji tour guide sistem vrhunskih karakteristika čija je glavna osobina beskompromisni kvalitet.

  • Klijent: Congress Rental
  • Datum projekta: 2019

Isporučeni Tour Guide sistem se sastoji od 25 jedinica koje mogu da služe i kao prijemnik, i kao predajnik. Jedinice su smeštene u transportni kofer koji je ujedno i punjač za jedinice.

 

Ovaj sistem obezbeđuje vrhunski kvalitet digitalnog prenosa audio signala na rastojanje od 100m što je omogućeno odabirom odgovarajućeg kanala jedne od 50 različitih frekvencija. Sama priroda digitalnog prenosa audio signala garantuje visoku otpornost na elektromagnetne smetnje iz okruženja u kom se koristi tour guide sistem.

 

Sama jedinica poseduje OLED displej na kojem su jasno prikazani status baterije, nivo zvuka, izbor kanal na kom se sluša, kao i status jedinice (da li je predajnik ili prijemnik).

Kad je jedinica u statusu predajnika, tada se jednostavno može odabrati da li će se čuti glas prezentera ili muzike sa medija plejera ili telefona koji se na jedinicu povezuje preko jack-a 3.5mm.

 

Autonomija baterije iznosi 50 sati kad jedinica radi u statusu prijemnika, dok u statusu predajnika, autonomija baterije iznosi 20 sati. Sama jedinica poseduje 2 ulaza za priključak slušalica, pa je moguće na nju priključiti dva slušaoca kada radi u prijemnom modu.

 

Kućište jedinice je izrađeno od vatrootpornog materijala i materijala otpornog na vlagu i udarce što garantuje kvalitetan rad duži niz godina bez problema.

 

Pozovite nas za više detalja.