Električno zvono za Reformatsku Hrišćansku crkvu u Rumenci

Reformatska Hrišćanska crkva iz 19. veka u naselju Rumenka nadomak Novog Sada pod zaštitom je države i nalazi se na listi spomenika kulture u kategoriji nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja.

  • Klijent: Reformatska Hrišćanska crkva u Rumenci
  • Datum projekta: 2019

Ova crkva okuplja brojne vernike i svojim zvonom saučestvuje u njihovim životima oglašavajući na taj način različite lične događaje, kao i zajedničke praznike. Kako su oglašavanja zvona česta, javila se potreba za tehnološkim osavremenjenjem zvonjave u cilju praktičnosti. S tim u vezi i u svojstvu klijenta kontaktiralo nas je nadležno lice iz pomenute crkve sa zahtevom da osmislimo i instaliramo adekvatno automatizovano audio rešenje. U tu svrhu osmislili smo i instalirali električno zvono.

 

Ovo nesvakidašnje zvono sastoji se od RCF komponenti, Radial USB PRO audio kartice i IPS 1700 pojačavača koji poseduje zaštitu od kratkog spoja i može da podnese najnepovoljnije temperaturne uslove. Horne su instalirane u zvonik crkve, na prethodno postavljen custom-made nosač.

 

Pre toga, naš ton majstor je snimio visokokvalitetan zvuk zvonjave originalnog crkvenog zvona koji je instalacijom horni dobio priliku da bude reprodukovan po potrebi, sa računara. Sam računar je povezan sa Radial USB karticom i pojačavačem, a na njemu je instalirana i aplikacija za bežični pristup zvonjavi i njenom pokretanju daljinski putem smartphone uređaja.

 

Pre instalacije električnog zvona, zvonar crkve je morao biti fizički prisutan u samom objektu kako bi oglasio zvona, a sada, nakon instalacije električnog zvona, u mogućnosti je da i u momentima odsustva oglasi važan događaj putem smartphone uređaja i internet veze. Još jedna prednost ovog rešenja ogleda se u tome što se i nakon nestanka struje, odn. nakon normalizacije snabdevanja električnom energijom, aplikacija na računaru automatski pokreće, te nije potrebno fizički dolaziti do crkve i ponovo je pokretati.