Automatizovana rasveta za TV Pink

Televizija Pink je sa emitovanjem programa počela još 1994. godine, te za kratko vreme postala vodeći komercijalni televizijski kanal u Srbiji. Kako su na ovoj televiziji zastupljeni brojni zabavni, muzički, talk show, informativni i drugi programi, potrebno je da studiji za njihovo snimanje budu adekvatno opremljeni.

  • Klijent: TV Pink
  • Datum projekta: 2021

Za potrebe novog formata ove televizije, rukovodstvo tehnike TV Pinka i PFI studija obratilo nam se kako bismo im u PFI kompleksu studija u Šimanovcima prezentovali automatizovanu pokretnu rasvetu. Tom prilikom predstavljena je Chauvet rasveta iz Maverick i Rogue serija. Prezentaciji su prisustvovala stručna lica odgovorna za kvalitet slike i upravljanje rasvetnim resursima - direktor rentala PFI Dragan Gravara, zamenik direktora rentala PFI Miloš Jeremić i direktori fotografije TV Pink Nenad Serafijanović i Nenad Stojković Piksi. Prezentacija je podrazumevala različite aspekte poređenja rasvetnih tela, kao i proveru njihovih karakteristika. Provera specifikacija reflektora sa stvarnim karakteristikama obavljena je uz pomoć dva svetlomera, Sekonic C800 i Sekonic C700, a analizom i testiranjem utvrđeno je da se performanse iz specifikacije podudaraju sa rezultatima dobijenim prilikom merenja u stvarnim uslovima.  

 

Kako su se zahtevi nadležnih lica TV Pink-a bazirali prevashodno na fleksibilnosti i multifunkcionalnosti rasvetnih tela, najupečatljiviji utisak ostavio je Maverick Silens 2 Profile moving profilni reflektor. Ovo rasvetno telo sa LED izvorom svetlosti poseduje CRI>95, što su direktori fotografije ocenili kao najveću prednost zbog mogućnosti njegovog korišćenja kako za prednje, tako i za efekat svetlo. Noževi reflektora omogućavaju dodatnu fleksibilnost onda kada je potrebno osvetliti samo određenog aktera emisije. Ne poseduje ventilator, pa bešuman rad omogućava da zvuk na snimku bude što bolji, što odgovara potrebama broadcast-a.

 

Uz pokretne profilce, potrebni su bili i reflektori za farbanje scenografije, scene, efekte ili kao prednje dopunsko svetlo. Prezentovana su dva rasvetna tela Maverick MK3 Wash i njegov “manji brat“ Maverick MK2 Wash

 

 

Ovi wash reflektori koriste LED izvor svetlosti sa RGBW diodama čija snaga iznosi 40 W. Odlikuje ih veliki opseg promene širine svetlosnog snopa, odnosno zoom.

 

 

Za postizanje najupečatljivijih efekata bila su potrebna beam rasvetna tela sa najužim svetlosnim snopom i sa velikim intenzitetom svetlosti, kako bi se oni što bolje videli. U ovu svrhu prezentovan je novitet iz Chauvet-a, Rogue R3 Beam reflektor, koji odlikuje jedan od najužih svetlosnih snopova na tržištu, odnosno ugao svetlosnog snopa od samo 0,8°. Reflektor poseduje intenzitet svetlosti od 208.000 lux na udaljenosti od 15 m. Kao  izuzetnu prednost ovog beam-a direktor fotografije Nenad Serafijanović istakao je prečnik izlaznog sočiva reflektora od 153 mm, a direktor rentala Dragan Gravara izvor svetlosti sa Ushio lampom od 300 W i vekom trajanja od neverovatnih 8.000 sati. Samim tim troškovi održavanja rasvetnog tela sa ovakvim izvorom svetlosti značajno su manji u odnosnu na konkurentske uređaje na tržištu.

 

Nakon prezentacije stručni ljudi TV Pinka su doneli odluku o nabavci svih prezentovanihrasvetnih tela.

 

Pored inoviranja rasvetnog parka, inovirana je i kontrole rasvete.

 

Uzimajući u obzir sve pomenute performanse Chauvet rasvete i rasvetnih pultova, TV Pink je u potpunosti spreman za nove jesenje projekte, a reakcija publike sa sigurnošću neće izostati.