Audio-vizuelni sistemi za Veliku salu Skupštine AP Vojvodine

Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada smeštene su u zgradi koja je poznata kao Banovina. Sagrađena je u periodu 1936. – 1940 i sastoji se od dve celine, veće i manje zgrade. U većoj zgradi je smeštena Pokrajinska vlada sa pokrajinskim organima uprave, a u manjoj zgradi, u Velikoj Sali zaseda Skupština AP Vojvodine.

  • Klijent: Skupština AP Vojvodine
  • Datum projekta: 2020

Iako se radi o vremešnoj građevini, delu jednog od naših najboljih arhitekata Dragiše Brašovana, poslovi unutar nje se odvijaju na tehnološki savremen način. Naime, Skupština AP Vojvodine digitalizovala je svoj rad putem E-parlamenta čime je omogućeno efikasnije sprovođenje poslovnih procesa, upravljanje dokumentima i pratećim sadržajima, kao i veći stepen transparentnosti u radu, te bolja zaštita podataka. Za punu implementaciju ovog softverskog sistema, koji se koristi tokom održavanja sednica u Velikoj sali skupštinske zgrade, bilo je potrebno obezbediti novu višenamensku audio-vizuelnu opremu.

Nakon uspešnog učešća na javnoj nabaci, AVL Projekt je dobio priliku da isporuči, instalira i pusti u rad sledeće sisteme:

 

1. Konferencijski sistem

2. Sistem za simultano prevođenje

3. Sistem ozvučenja

4. Sistem za video snimanja

5. Vide-prezentacioni sistem

6. Audio-vizuelnu opremu za Klub poslanika

 

 

Konferencijski sistem

 

Tokom zasedanja Skupštine AP Vojvodine konferencijski sistem obavlja identifikaciju poslanika i drugih učesnika, a istovremeno je i audio podrška diskusijama učesnika sednice za govornicom ili sa poslaničkog mesta. Koristi se i za upravljanje diskusijom na raznim skupovima i konferencijama i to nezavisno od softverskog sistema E-parlament.

Isporučeni sistem sa odgovarajućim ugradnim konferencijskim jedinicama pokriva ukupno 166 mesta u Velikoj sali: 156 mesta u poslaničkim klupama, 7 mesta za potpredsednike, 1 mesto za predsednika za stolom predsedavajućeg, 1 mesto za generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine, kao i 1 mesto za govornicom.

 

Televic ugradne delegatske jedinice Confidea F-DIV sadrže integrisan visoko kvalitetan kondenzatorski mikrofon na savitljivom vratu (gooseneck) i indikator u vidu svetlećeg prstena, koji pokazuje da li je mikrofon uključen ili ne, čitač ID kartica i zvučnik. Svaka jedinica poseduje i priključak za dinamičke slušalice kojim je omogućeno praćenje simultanog prevoda sa biračem kanala: osnovni ton (floor), šest jezika (srpski i pet jezika nacionalnih manjina), dodatna dva strana jezika, kao i podešavanje jačine signala.

 

Programski paket za podršku rada konferencijskog sistema sadrži modul za identifikaciju ID kartica, a koristi se i za njihovo programiranje.

Delegatske jedinice poseduju i taster za prijavu diskusije, odnosno uključenje mikrofona sa svetlosnom indikacijom prihvatanja komande, što je prigodna karakteristika za korišćenje sistema na skupovima i konferencijama.  

Povezivanje delegatskih jedinica na mrežnu infrastrukturu je izvedeno putem S/FTP Cat6a kabla i konektora RJ-45, pri čemu je obezbeđeno nesmetano funkcionisanje ostatka sistema u slučaju otkaza bilo koje delegatske jedinice u sistemu.

 

Simultano prevođenje

 

Za potrebe gostiju koji sede na mestima gde nema ugradnih delegatskih jedinica, predviđen je infra-crveni sistem za bežični prenos simultanog prevoda sa 30 IR prijemnih jedinica Televic Lingua R12 na baterije, sa slušalicama i koferom za transport i punjenje prijemnika.

Prevodilački pultovi Televic Lingua ID su ugrađeni u četiri postojeće prevodilačke kabine koje se nalaze na galeriji Velike sale. Poseduju priključak za prevodilački mikrofon na savitljivom vratu, integrisani zvučnik za praćenje osnovnog tona, tastere za aktiviranje i deaktiviranje mikrofona, selektor jezika za slušanje prikazan na ugrađenom LCD ekranu, priključak za dinamičke slušalice, priključak za naglavnu kombinaciju slušalica i mikrofona, kao i lokalnu kontrolu nivoa zvuka na zvučniku i slušalicama.

 

Sistem ozvučenja

 

Instaliranim audio sistemom predviđeno je ozvučavanje govora unutar Velike sale i poslaničkog kluba, a po potrebi i za reprodukciju tonskih zapisa pri realizaciji multimedijalnih prezentacija.

Digitalni audio mikser-matrica Xilica A0808 predstavlja osnovu audio sistema koji obezbeđuje prihvat, osnovnu obradu, komutaciju i distribuciju svih audio signala u sali. Instalirani zvučnički sistemi, montirani sa leve i desne strane predsedavajućeg, poseduju mogućnost kontrole usmerenosti uglovanosti zračenja audio signala čime je dobijena odlična pokrivenost sale.

Isporučeni bežični mikrofonski sistemi sa ručnim predajnikom i bubicom predviđeni su prvenstveno za predavanja i prezentacije kada se govornik kreće van zone govornice i stola predsedavajućeg.

Za lokalnu distribuciju audio signala za novinare koji prate tok sednice obezbeđeni su audio distribucioni pojačavači Radial EXO-POD.

 

Audio-vizuelna oprema za Klub poslanika

 

Ozvučenje u Klubu poslanika u suterenu zgrade Skupštine AP Vojvodine sastoji se od nezavisnog audio miksera sa pojačavačem i ugrađenim MP3 plejerom sa USB-a, odnosno SD kartice, koji obezbeđuje prenos zvuka iz Velike sale, kao i reprodukciju tihe ambijentalne muzike tokom pauze u zasedanju Skupštine. Postavljeno je i 10 nazidnih zvučnika na stubovima i jedan atenuator na ulazu radi podešavanja odgovarajućeg nivoa zvuka.

 

Sistem za video snimanja

 

Sistem za video snimanja namenjen je snimanju i prikazivanju učesnika u diskusiji na sednicama Skupštine AP Vojvodine. Koristiće se i prilikom organizacije skupova, konferencija i drugih događaja u Velikoj sali. Snimanje i prikazivanje učesnika u diskusiji se realizuje pomoću četiri PTZ kamere sa odgovarajućim selektorom, kontrolerom, računarom i softverom. Kamere, i uz njih isporučeni kontrolni programski paket, povezane su sa centralnom konferencijskom jedinicom i omogućavaju pozicioniranje i kadriranje prema isprogramiranim presetima za svako delegatsko mesto. Pritom, po dve kamere su istovremeno pozicionirane prema svakom delegatskom mestu. Kontrola kamera sa računara sa udaljene lokacije obavlja se preko odgovarajućeg KVM ekstendera Aten CE820.

 

Video-prezentacioni sistem

 

Instalirani video-prezentacioni sistem u Velikoj sali omogućava prikaz rezultata glasanja i drugih informacija, statistike vezane za tok i teme sednice Skupštine, slike učesnika u diskusiji, prezentacija i drugog multimedijalnog sadržaja.

Sistem obuhvata dva video zida postavljena na zidu iza stola predsedavajućeg, sa njegove leve i desne strane. Instalirani su u konfiguraciji 2x2, sa četiri odgovarajuća profesionalna LCD monitora dijagonale 55’’ i ukupnih dimenzija po video zidu 243x137 cm. Predviđeni su za rad u režimu 24/7.

Za prikaz slike u ulaznom holu, na galeriji, u sali za novinare i poslaničkom klubu isporučeni su LCD monitori od 65’’ Sony FW-65BZ35F. Ove profesionalne monitore odlikuje 4K rezolucija, osvetljaj od 620 cd/m² sa ugrađenim senzorom za automatsku regulaciju osvetljaja u zavisnosti od ambijentalnog svetla i predviđeni su za rad u režimu 24/7. Monitori imaju mogućnost rada u PRO modu koji nudi opciju „zaključavanja“ izabranih funkcija čime se onemogućava neovlašćeni pristup.

 

Isporučena je i Aten video oprema za komutaciju i distribuciju video signala. Njen centralni deo predstavlja VM0808HB video matrica 8x8, sa po 8 HDMI ulaza i izlaza. Ova matrica podržava prenos signala 4K rezolucije 4096x2160@60Hz (4:4:4), kao i  naprednu funkciju EDID za distribuciju optimalne rezolucije prijemnog monitora. Distribucija video signala se vrši preko HDBaseT/HDMI predajnika i prijemnika povezanih preko odgovarajućeg S/FTP Cat6a kabla i RJ-45 konektora.

 

Opisani audio-vizuelni sistem uključuje i kontrolni sistem sa tabletom kome se može pristupiti bežičnim putem. Na samom tabletu postoji aplikacija sa predefinisanim audio/video presetima (scenarijima) putem kojih se kroz intuitivni grafički interfejs mogu menjati parametri sistema prema želji korisnika.

 

Sve mikrofonske, zvučničke, video i komandne instalacije izvedene su korišćenjem Sommer Cable halogen free kablovima uz maksimalnu zaštitu od mogućih RF smetnji.

 

Nakon završene instalacije naš tim je sproveo obuku tehničkih lica klijenta za upravljanje ovim kompleksnim audio-vizuelnim sistemom i isporučio projekat izvedenog stanja.