Ozvučenje za Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu

Hram Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi jedan je od najmlađih na teritoriji Beograda. Njegova gradnja zvanično je započeta 1996. godine uz blagoslov Patrijarha Srpskog gospodina Pavla, a osveštan je 2001. godine na sam praznik sveca.

  • Klijent: Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu
  • Datum projekta: 2020

Pomenuti hram delo je jednog od naših najvećih arhitekata, Mihajla Mitrovića, koji je u svojoj bogatoj neimarskoj karijeri iza sebe ostavio značajna dela jugoslovenske arhitekture, kao što su Geneksove kule i beogradski hotel „Putnik“.

 

O hramu

 

Oslanjajući se na staru hrišćansku tradiciju, hram je izgrađen po ugledu na ranohrišćanske bazilike, uz pojedine modernističke i ravničarske detalje. Njegov centralni deo čini stara hrišćanska rotonda koju prate niži aneksi i visoki zvonik na zapadu, kao i trolisna oltarska apsida na istoku. Gotovo 1.000 m unutrašnjosti velelepnog hrama prekriveno je freskama u stilu Moravske škole, kao i mozaicima i vitražima.

Budući da hram okuplja veliki broj vernika, javila se potreba za inoviranjem dotadašnjeg sistema ozvučenja kako bi se bogosluženja neometano odvijala. S tim u vezi kontaktirao nas je sveštenik crkve kako bismo projektovali i instalirali sistem ozvučenja kojim bi se postigla razumljivost govornika u svim delovima crkve, a koji ne bi remetio mir vernika tokom trajanja bogosluženja.

Izazov prilikom projektovanja, kao i u drugim slučajevima kada su verski objekti u pitanju, predstavljalo je iznalaženje adekvatnog audio rešenja usled nepovoljnih akustičkih uslova u prostoru Hrama, ali i potrebe da sistem ne naruši njegovu vizuelnu estetiku i autentičnost.

 

Instalirani sistem ozvučenja

 

Nakon detaljne procene svih relevantnih parametara vezanih za prostor, u ovu svrhu osmišljen je i instaliran sistem ozvučenja koji se u osnovi sastoji od RCF aktivne zvučne kutije i monitorskih zvučnika, Audix mikrofona i odgovarajućih bežičnih mikrofonskih sistema i Xilica komponenti.

Digitalno usmeriva RCF VSA 1250 II aktivna zvučna kutija postavljena je pored ikonostasa. Zahvaljujući njenim moćnim DSP-ovima obrađeni audio signal šalje se svakom zvučniku posebno radi kontrole njegove vertikalne akustičke disperzije kako bi se dalje uputio tačno u područje slušanja, sprečavajući da se akustička energija usmeri ka plafonu ili golim podovima.  

RCF MQ 80P dvosistemski nazidni zvučnici ravnomerno raspoređeni po unutrašnjosti hrama, na ulazu, pevnicama, galeriji i u oltaru, adekvatan su izbor za dobijanje jasne reprodukcije glasa kada je reč o prostorima koji se odlikuju izvesnim smetnjama u okruženju. Pogodni su i za unutrašnju i za spoljašnju instalaciju, a viskokokvalitetni materijali od kojih su izrađeni čine ih otpornim na UV zrake. Njihova ugradnja veoma je jednostavna zahvaljujući jedinstvenom nosaču.

Prenos pojanja za pevnicom omogućuju Audix M1250BS superkardioidni kondenzatorski mikrofoni velike usmerenosti sa otpornošću na RF smetnje koje dolaze  od  signala  mobilnih telefona i GSM uređaja, a za koje su obezbeđeni odgovarajući nosači savitljivog vrata. Za potrebe sveštenih lica iznad dveri i u oltaru instalirani su kardioidni mikrofoni koji imaju sposobnost efikasnog izolovanja govornika od ambijentalne buke, a obezbeđen je i bežični mikrofonski set sa dva ručna mikrofona Audix AP62 OM5 koji se odlikuju velikom otpornošću na zvučna izobličenja i mikrofoniju.

Osim pomenutih uređaja, u odgovarajućem rek ormanu smešena je centralna oprema kojom se upravlja sistemom i kojim se on kontroliše: Xilica A1608 digitalni DSP audio procesor, Audix ADS48 UHF antenski kombajner sa ugrađenim napajanjem, 4-kanalni pojačavač i touch-screen kontroler.

Ožičenje rek ormana, kao i sve zvučničke i mikrofonske instalacije izvedene su korišćenjem Sommer Cable FRNC kablova. Oznaka FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive) ukazuje da su kablovi svojim karakteristikama usklađeni sa Zakonom o zaštiti od požara, jer sprečavaju njegovo širenje, smanjuju gustinu dima i ne emituju štetne gasove, što je od izuzetne važnosti za prostore na kojima se okuplja veliki broj ljudi. O ovim kablovima više možete pročitati ovde.

 

Budući da će sistemom upravljati sveštena, a ne tehnička lica, omogućeno je jednostavno rukovanje njime. Ceo sistem je u potpunosti automatizovan, a uključivanje odnosno isključivanje kompletnog sistema obavlja se pomoću jednog prekidača, pravilnim redosledom, čime se štiti oprema.