Audio-vizuelni sistemi za konferencijsku salu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije

Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi jedan je od najsavremenije opremljenih fudbalskih centara u Evropi. Osim domaćim i internacionalnim sportskim selekcijama, centar pruža usluge smeštaja i boravka, te organizacije seminara i sličnih događaja i drugim privrednim subjektima i raznim organizacijama.

  • Klijent: Sporski centar Fudbalskog saveza Srbije
  • Datum projekta: 2020

Kako bi sednice Fudbalskog saveza i konferencije za novinare, kao i korporativni događaji u Sportskom centru bili što bolje organizovani, bilo je potrebno da se prostor u kom se oni održavaju opremi adekvatnom i pouzdanom opremom za rad. U tu svrhu, nosilac projekta, Tončev gradnja angažovala je našu kompaniju na poslovima  opremanja konferencijske sale savremenom audio-video opremom.

 

U sklopu multifunkcionalne sale instalirani su sledeći audio-vizuelni sistemi:

 

Konferencijski sistem

 

Konferencijski sistem se sastoji od 26 žičnih konferencijskih jedinica za delegate i predsedavajuće. Isporučene delegatske jedinice Televic D-CERNO DL sadrže integrisan kondenzatorski mikrofon na savitljivom vratu, dužine 50 cm, sa svetlećim prstenom (indikatorom) koji pokazuje da li je mikrofon uključen ili nije, touch prekidač za uključivanje u diskusiju, kontroler jačine ugradnog zvučnika u jedinici i priključni konektor za slušalice. Centralna kontrolna jedinica Televic D-CERNO CUR omogućava snimanje sadržaja konferencije na USB drive, a poseduje i integrisani web server za kontrolu preko tableta ili računara. Povezivanje konferencijskih jedinica na mrežnu infrastrukturu izvedeno je putem S/FTP Cat6a kabla i RJ-45 konektora, pri čemu je dodatno obezbeđeno nesmetano funkcionisanje ostatka sistema u slučaju otkaza bilo koje delegatske jedinice u sistemu.

 

Video-prezentacioni sistem

 

Video prezentacioni sistem čine: profesionalni monitori Sony FW-55BZ35F, laserski projektor Sony VPL-FHZ75 i visokokvalitetno motorizovano projekciono platno. Isporučene profesionalne monitore odlikuje rezolucija 4K i snaga osvetljaja 620 cd/m2. Poseduju ugrađen senzor za automatsku regulaciju osvetljaja u zavisnosti od ambijentalnog svetla i predviđeni su za rad u režimu 24/7. Monitori nude mogućnost rada u Pro modu, odnosno opciju zaključavanja izabranih funkcija monitora čime se onemogućava neovlašćeni pristup. 3LCD laserski projektor poseduje snagu osvetljaja od 6500 lm sa motorizovanim zoom objektivom projekcionog odnosa 1.39-2.23:1 i rezolucije WUXGA (1920x1200). Vek trajanja isporučenog laserskog izvora iznosi 20.000 sati, te praktično nema troškova održavanja. Projektor poseduje inteligentan sistem sa predefinisanim parametrima projektora (presetima) za različite vrste projekcija za konferencijske sale, muzeje, live događaje i drugo.  

 

Audio-video distribucioni sistem

 

Audio-video distribucioni sistem čini centralna HDMI video matrica 8x8 Aten VM0808HA. Ova matrica podržava prenos signala 4K rezolucije i EDID funkciju za distribuciju optimalne rezolucije ka prijemnim monitorima zajedno sa HDMI HDBaseT ekstenderima signala, i to preko Aten VE801 mrežnog kabla. Ulazni audio-video signali šalju se u matricu sa priključnih kutija ugrađenih u stolu odakle se video signal dalje distribuira na monitore i projektore, a audio signal na pojačavač RCF DPS 604X i na ugradne plafonske zvučnike. U sklopu audio sistema instaliran je i bežični mikrofonski sistem Audix AP41 BP sa bubicom za prezentera, kao i Radial EXO-POD audio-distribucioni pojačavači namenjeni distribuciji audio signala novinarima koji prate tok konferencije.

 

Bežični kontrolni sistem

 

Putem bežičnog kontrolnog sistema, i pripadajućeg tableta, vrši se izbor odgovarajućeg audio-video ulaza u sistem sa stola i kontrola spuštanja, odnosno podizanja motorizovanog projekcionog platna, kao i zavesa kada je to potrebno, a radi bolje vidljivosti prezentacije. Centralni deo sistema čini Aten VK2100K2 kontroler sa instaliranom odgovarajućom aplikacijom na tabletu. Ona nudi mogućnost izrade intuitivnog grafičkog interfejsa prema želji korisnika za brzu promenu definisanih parametara audio-vizuelnog sistema. Za slučaj otkaza u radu tableta, instaliran je zidni kontroler Aten VK112EU koji aktivira predefinisana scenarija pritiskom na jedan od 12 tastera. 

 

Sve mikrofonske, zvučničke, video i komandne  instalacije su izvedene Sommer Cable halogen free kablovima sa maksimalnom zaštitom od mogućih RF smetnji.

 

Nakon završene instalacije nas tim je izvršio obuku tehničkih lica klijenta za rad sa opisanim audio-vizuelnim sistemom.