Ozvučenje za Sabornu crkvu Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu

Saborna crkva Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu je glavni pravoslavni hram u ovom gradu, a ujedno i središnja crkva Valjevske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Hram se nalazi na ušću reke Gradac u Kolubaru i svojom monumentalnošću dominira ovim delom grada.

  • Klijent: Saborna crkva Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu
  • Datum projekta: 2020

O crkvi

 

Saborna crkva Vaskrsenja Gospodnjeg izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu. Njena gradnja započeta je početkom 90-ih godina XX veka i trajala je gotovo dve decenije, dok radovi na uređenju i oslikavanju njene unutrašnjosti još uvek nisu završeni. Ovaj velelepni hram je drugi po veličini u našoj zemlji, odmah posle Hrama Svetog Save, a takođe se smatra jednim od najvećih pravoslavnih sakralnih objekata na svetu.

 

Uzimajući u obzir veličinu objekta, starešina hrama nas je kontaktirao kako bismo projektovali i u njemu instalirali odgovarajuće ozvučenje kako bi se postigla razgovetnost govornika tokom bogosluženja, a vernicima omogućilo njegovo neometano praćenje.

Sakralni objekti uvek predstavljaju izazov za projektovanje sistema ozvučenja zbog svoje „nezgodne“ akustičnosti, a posebno onda kada se objekat odlikuje i grandioznim dimenzijama (46x24x47 m).

 

O instaliranom ozvučenju

 

Nakon procene svih relevantnih faktora koji utiču na akustiku prostora i pažljivog projektovanja, osmišljen je i instaliran sistem ozvučenja koji se bazira na RCF, Audix i Xilica komponentama.

U njegovoj osnovi nalaze se digitalno usmerive RCF VSA 2050 zvučne kutije. Zahvaljujući moćnom DSP-u obrađeni audio signal šalje se svakom zvučniku posebno radi kontrole njegove vertikalne akustičke disperzije, kako bi se dalje uputio tačno u područje slušanja. Na taj način sprečava se usmerenje akustičke energije ka plafonu ili golim podovima. 

Za potrebe ozvučavanja oltara, pevnice i hora instalirane su RCF MQ 80P dvosistemske nazidne zvučne kutije. Ovi zvučnici odgovarajući su izbor za dobijanje jasne reprodukcije glasa kada je reč o prostorima koji se odlikuju izvesnim smetnjama u okruženju. Pogodni su kako za unutrašnju, tako i za spoljašnju instalaciju, a visokokvalitetni materijali od kojih su izrađeni čine ih otpornim na UV zrake. Odlikuje ih jednostavna ugradnja pomoću nosača.

 

Prenos pojanja za pevnicom omogućen je primenom minijaturnog, visećeg mikrofona Audix ADX40 koji pomoću ravnomerno kontrolisane kardioidne karakteristike uglovanosti pomaže izolovanju određenog dela prostora od drugih vokala i pruža prirodan zvuk. U sklopu sistema ozvučenja isporučeni su i Audix M1250BS superkardioidni kondenzatorski mikrofoni velike usmerenosti sa otpornošću na RF smetnje koje dolaze  od  signala  mobilnih telefona i GSM uređaja, te na taj način one neće ometati tok bogosluženja. Takođe, obezbeđen je bežični mikrofonski set sa dva ručna mikrofona Audix AP62 OM5 koji se odlikuju velikom otpornošću na zvučna izobličenja i mikrofoniju, kao i Audix L5 lavalier mikrofoni. Ovi kardioidni kondenzatorski mikrofoni dizajnirani su da pruže najkvalitetniji zvuk u najmanjem mogućem pakovanju (prečnik kapsule iznosi 5 mm). Proizvedeni su po visokim standardima i sa niskim pragovima tolerancije, a poseduju precizni frekventni opseg od 40 Hz do 20 kHz.

Osim pomenutih audio uređaja, u posebnom rek ormanu smešena je centralna oprema kojom se kontroliše celokupni sistem: Xilica A1608 digitalni DSP audio procesor, Xilica touch-screen kontroler, kao i četvorokanalni RCF DPS 604X pojačavač.

 

Kako se u crkvi okuplja veliki broj ljudi, od izuzetne važnosti predstavlja i to da su sve zvučničke i mikrofonske instalacije, kao i ožičenje rek ormana izvedeni korišćenjem Sommer Cable FRNC kablova. Oznaka FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive) ukazuje da su kablovi svojim karakteristikama usklađeni sa Zakonom o zaštiti od požara, budući da sprečavaju njegovo širenje, smanjuju gustinu dima i ne emituju štetne gasove.

 

Kako je predviđeno da sistemom upravljaju sveštena, a ne tehnička lica, predviđeno je i praktično i pojednostavljeno upravljanje njime. Ceo sistem je u potpunosti automatizovan, a uključivanje, odnosno isključivanje kompletnog sistema se obavlja pravilnim redosledom pomoću samo jednog prekidača, čime se obavlja zaštita i omogućava duži vek trajanja opreme.