Audio-vizuelni sistemi za novu upravnu zgradu Srbijagasa u Novom Sadu

JP Srbijagas sa sedištem u Novom Sadu osnovano je 2005. godine nakon završenog procesa restruktuiranja NIS-a i njegova tri organizaciona dela koji su razvijali gasni sektor više od 50 godina.

  • Klijent: Srbijagas
  • Datum projekta: 2020

Danas je Srbijagas lider na gasnom tržištu Srbije i predstavlja modernu gasnu kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, kao i znanje i opredeljenost da unapređuje, razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije sa zemljama u okruženju.

 

Ove godine, u saradnji sa firmom Bobar Beška d.o.o., a kao partner na projektu, dobili smo priliku da učestvujemo u opremanju nove upravne zgrade JP Srbijagas u Novom Sadu savremenom audio-vizuelnom opremom. Opremanje je obuhvatilo projektovanje, instalaciju i puštanje u rad nekoliko različitih AV sistema. Različitost među sistemima bila je bazirana na činjenici da će se koristiti u prostorima različitih veličina i namena.

 

Tako je glavna sala za sastanke opremljena savremenim konferencijskim sistemom i video konferencijom za 16 mesta. Konferencijski sistem obuhvata motorizovane HD monitore od 21,5’’ i integrisane Televic Confidea DynamicTalk jedinice za predsedavajućeg i delegate. Ove jedinice poseduju mikrofone na guščijem vratu koji se uvlače i izvlače iz stola automatski ili pritiskom na taster. Tu je i taster za odabir sadržaja koji će se prikazivati, kao i opcija simultanog prevođenja za 3 jezika + osnovni ton (floor). Učesnici sastanka mogu da biraju različite AV signale što im omogućava da prate sadržaj prezentacije, govornika, video konferenciju ili druga radna dokumenta konkretnog sastanka. Video konferencijski sistem počiva na all-in-one Huawei rešenju. U pitanju je HD video konferencijski sistem sa jedinstvenim glasovnim biranjem, Wi-Fi pristupom i alatima za eliminaciju eha i mikrofonije u sistemu veze što je omogućilo pridruživanje konferenciji većeg broja ljudi sa više tačaka bez ugrožavanja stabilnosti sistema. 

 

O instaliranim sistemima kompanija Televic izvestila je svoje klijente na svom zvaničnom sajtu, a tekst možete pročitati na sledećem linku.

 

 

Dve sale za prezentacije i konferencije opremljene su žičnim i bežičnim Audix mikrofonskim sistemima za maksimalno 45 učesnika, kao i d&b audiotechnik sistemom za reprodukciju zvuka u kritičnim akustičkim uslovima. Postavljanjem ovog sistema ozvučenja postignuto je da nivo zvučnog pritiska u zadnjim delovima sale bude izjednačen sa onim u prednjim delovima, što je dalje rezultiralo potpunom razumljivošću govora po ukupnoj dubini prostora. U salama je omogućeno i simultano prevođenje za 3 jezika i osnovni ton (floor), i to putem profesionalnih Televic prevodilačkih jedinica instaliranih u profesionalnim prevodilačkim kabinama. Kako bi prevodioci u prevodilačkim kabinama mogli da prate sliku iz sale koju gledaju, instalirane su po dve IP kamere Pan/Tilt/Zoom (PTZ) HD 1080p rezolucije u svakoj od konferencijskih sala. Upravljanje kamerama i izbor slike obavlja se putem IP kontrolno-komandnog sistema sa džojstikom.

Prezentacije se odvijaju preko 2 profesionalna 4K monitora dijagonale 100’’ predviđena za rad 24/7. AV signal se do njih distribuira žično ili bežičnim putem, uz pomoć kolaboracionih uređaja. U ulozi centralnog kontrolnog AV uređaja za izbor različitih scenarija u konferencijskoj sali našla se Aten kontrolna jedinica sa zidnom kontrolom i tabletom koji se odlikuje grafičkim interfejsom isprogramiranim prema potrebama korisnika. Njime je omogućen jednostavan i  intuitivan način promene scenarija.

 

Učionica za obuku je opremljena na sličan način kao dve sale za prezentacije i konferencije. Učesnicima obuke je omogućeno postavljanje pitanja predavaču putem bežičnih mikrofonskih sistema, kao i deljenja ideja sa mobilnih uređaja, a putem bežičnih kolaboracionih sistema.

 

Opremili smo i četiri manje sale za sastanke. U njima je omogućen žični i bežični prenos audio i video signala na prezentacioni Sony monitor dijagonale 85’’ i to putem Aten AV distributivnih sistema i kolaboracionih rešenja. Distribucija AV signala žičnim putem se vrši preko HDMI HDBaseT predajnika/prijemnika za prenos HDMI signala HD rezolucije.

 

U saradnji sa partnerom na poslu, firmom Fifth Screen d.o.o. instalirana su i Digital Signage rešenja na nekoliko mesta u upravnoj zgradi. Sony profesionalni monitori od 49’’ i 65’’ postavljeni su u vertikalnoj ili horizontalnoj orijentaciji i namenjeni su da rade u režimu 24/7 sa IP kontrolom. Isporučeni softverski paket omogućava jednostavno kreiranje interaktivnih dinamičkih prezentacija putem prevlačenja željenog sadržaja (funkcija drag&drop). Sastavni deo Digital Signage je i video zid u ulaznom holu. Čine ga pro monitori od 55“ sa bezelom od 1,8mm. Postavljeni su u konfiguraciji 3x1, u vertikalnoj orijentaciji i namenjeni radu  24/7.

 

Kompletna oprema, odn. svi instalirani audio-vizuelni sistemi povezani su preko mrežne infrastrukture. Sistemima se upravlja jednostavno i to na dva načina: lokalno ili centralno iz tehničke režije, već prema potrebama konkretne situacije.

 

Nakon završene instalacije izvršena je obuka tehničkih lica kod klijenta za rad sa opisanim audio-vizuelnim sistemima.