Mobilno ozvučenje za Galeriju Matice srpske

Galerija Matice srpske je ustanova kulture sa dugom tradicijom čije stalne postavke i povremene tematske izložbe privlače veliki broj posetilaca i ljubitelja umetnosti. Osim izložbi, Galerija je čest organizator i raznih svečanosti, radionica i predavanja što iziskuje potrebu za odgovarajućom tehničkom opremljenošću.

  • Klijent: Galerija Matice srpske
  • Datum projekta: 2020

Nedavno je u Galeriji Matice srpske održana svečana sednica povodom obeležavanja Dana Galerije, nakon čega je upriličeno otvaranje izložbe "Matrica. Monologija Danila Vuksanovića". Za potrebe ovog, kao i drugih događaja čija je organizacija u planu, nadležna lica ustanove kontaktirala su nas u vezi sa nabavkom adekvatne audio opreme.

Budući da se događaji u Galeriji organizuju kako u samom izložbenom prostoru, tako i u njenom vrtu, potrebno je bilo obezbediti opremu koju, pre svega, karakteriše laka prenosivost.

 

Isporučena mobilna audio oprema

 

Naša kompanija je u tu svhu putem postupka javne nabavke isporučila RCF EVOX J8 i RCF JMIX8 zvučne sisteme. EVOX J serija zvučnika zadržala je sve karakteristike originalnih EVOX sistema, ali u ovom slučaju u prenosivom i kompaktnom izdanju. Poseduju FiRPHASE filtere koji omogućavaju postizanje koherentne distribucije zvuka bez fazne distorzije, lako su prenosivi, a montiraju se u samo tri koraka.

Zahvaljujući ugrađenoj mikseti upravljanje RCF EVOX JMIX8 zvučnikom je veoma jednostavno. Korisnik se sa miksetom povezuje bilo kojim pametnim telefonom (Android, iOS) putem Bluetooth-a, te na taj način kontroliše zvuk sa udaljene lokacije.

Galerija je imala potrebu i za nabavkom odgovarajućeg bežičnog mikrofonskog sistema, te je u ovu svrhu isporučen dinamički hiperkardioidni bežični mikrofon sa ručnim predajnikom Audix AP41 OM2.

Osim pomenute audio opreme, isporučena je i digitalna audio mikseta RCF M18 sa mogućnošću upravljanja putem Wi-Fi konekcije. Bez ikakvih fejdera, ova audio konzola poseduje Wi-Fi access point sa eksternim i internim antenama zahvaljujući čemu je omogućena puna kontrola pomoću maksimalno 5 tablet uređaja. Mikser poseduje 18 analognih ulaza, 8 mikrofonskih predpojačavača, kao i plug-in algoritme i profesionalne efekte.

 

Nakon isporuke, naš stručni tim pustio je sistem u rad i obučio odgovorno lice u Galeriji za upravljanje njime.