Mobilno ozvučenje za Vladu Republike Srbije

Vlada Republike Srbije nosilac je izvršne vlasti u našoj zemlji, a o svojim važnim odlukama i saopštenjima redovno obaveštava građane Srbije.

  • Klijent: Vlada Republike Srbije
  • Datum projekta: 2021

Kako bi se obraćanje vladinih zvaničnika javnosti ispratilo na adekvatan način u tehničkom smislu, odgovarajuća oprema ima značajnu ulogu u tome.  

Budući da se govori organizuju kako u samoj zgradi Vlade, tako i na otvorenom, javila se potreba za nabavkom dodatne audio opreme koja je lagana i lako prenosiva.  

Odazvavši se na upit nadležnih lica ponudili smo nekoliko opcija tražene opreme, a ona su se odlučila za ozvučenje po najpristupačnijoj ceni čija je isporuka podrazumevala i paket dodatnih usluga (obuka zaposlenih, servis, i sl.).

 

Isporučeno mobilno ozvučenje

 

Isporučene su RCF ART 710-A MK4 aktivne zvučne kutije koje omogućavaju jedinstvenu jasnoću vokala, linearni odziv i preciznu kontrolu niskih frekvencija. Odlikuju se malom težinom, te su veoma lako prenosivi.

Pojačavači D-klase iz ART 7 serije zvučnika snage 1.400 W omogućuju realistični odziv i impresivne audio performanse. Aluminijumska struktura oko njih osigurava kutiju u transportu, a pomaže i u hlađenju.

ART 710-A MK4 se odlikuje naprednom RCF FiR filtering tehnologijom za pružanje jedinstvenog transparentnog zvuka, obezbeđujući postizanje koherentne distribucije zvuka bez fazne distorzije, osigravajući minimalnu latenciju sistemu.

Osim pomenutih zvučnika za potrebe Vlade dopremljen je i RCF M 20X podesivi mikser sa 16 predpojačavača i mogućnošću upravljanja na daljinu. Uprkos malim dimenzijama, M 20X mikseta korisniku nudi čitav niz mogućnosti. Poseduje predpojačavače visokog profila, vrhunski DSP sa studijskim kvalitetom obrade, kao i sveobuhvatni set za multitrack snimanje i reprodukciju. Mikser je veoma jednostavan za korišćenje, budući da omogućava kreiranje preseta za različite namene.

Upravljanje ovom konzolom na daljinu olakšano je uz pomoć M20 MixRemote aplikacije koju je moguće instalirati na svim iOS i Android uređajima.

 

Nakon isporuke audio opreme, sproveli smo obuku tehničkih lica za rad na RCF M20X mikseti.