Mobilno ozvučenje za Adria News

Da bi neka televizijska kuća mogla da pravovremeno prenese informacije o aktuelnim dešavanjima, bilo iz studija ili sa terena, ona za to mora da bude adekvatno tehnički i tehnološki opremljena.

  • Klijent: Adria News
  • Datum projekta: 2021

 

Kada se prenos informacija odvija iz televizijskog studija, stvari su lakše sa stanovišta kontrolisanja uslova emitovanja. Međutim, često se izveštava ili se program emituje sa različitih spoljašnjih lokacija što posao novinara ili voditelja čini još dinamičnijim. Tada nužnost adekvatne tehničke opremljenosti dodatno dolazi do izražaja.

 

Iz ovih razloga su nas nedavno kontaktirali iz Adria News-a u želji da nabave pouzdano mobilno ozvučenje.

 

Isporučen im je RCF EVOX J8 zvučni sistem. Njegove glavne prednosti su laka prenosivost, kao i brza i jednostavna montaža koja se obavlja u samo tri koraka. One ga čine odličnim izborom kada su u pitanju medijska izveštavanja sa terena budući da zahtevaju lako sklapanje i rasklapanje opreme, kao i gotovo trenutnu spremnost za rad.

Ultra kompaktni full-range 2" drajveri ovog sistema proizvode veoma visok SPL, dok ugrađeni pojačavači D klase omogućavaju ultra-brzi atak, realistični odziv i impresivne audio performanse.

RCF EVOX J8 odlikuje i RCF-ova napredna FiR filtering tehnologija razvijena sa ciljem reprodukcije transparentnog zvuka uz apsolutnu preciznost i perfektnu stereo sliku usmerenu ka svakom slušaocu. FiRPHASE filteri omogućavaju postizanje koherentne distribucije zvuka bez fazne distorzije, osiguravajući minimalnu latenciju sistema.

 

Performanse i laka portabilnost RCF EVOX J8 zvučnog sistema u velikoj će meri olakšati rad televizijskih ekipa tokom izveštavanja sa terena, a njeni gledaoci dobiće kvalitetne i blagovremene informacije.