Video prezentacioni sistem za veliki amfiteatar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu institucija je od nacionalnog značaja, kao i osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Osim obrazovne, ova priznata visokoškolska ustanova obavlja i naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost.

  • Klijent: Mašinski fakultet u Beogradu
  • Datum projekta: 2021

Nadležna lica Mašinskog fakulteta kontaktirala su nas kako bismo im pomogli pri nabavci i isporuci profesionalne prezentacione opreme za potrebe predavanja u velikom amfiteatru. Zahtev klijenta bazirao se na opremi čije bi performanse omogućile nesmetano korišćenje tokom čitavog dana.

Budući da je reč o predavanjima tokom kojih se prikazuju i crteži mašinskih konstrukcija koji zahtevaju besprekornu vidljivost, jer sadrže mnoštvo detalja, potrebno je bilo da oprema zadovolji najviše standarde po pitanju kvaliteta slike.

 

U okviru video prezentacionog sistema instaliran je Sony VPL-FHZ131 laserski projektor, kao i motorizovano platno. Ovaj uređaj poseduje rezoluciju WUXGA, snagu osvetljaja 13.000 lm, dok za projekciju koristi 3LCD tehnologiju. Kontrast projektora iznosi ∞:1, što omogućava prikazivanje izuzetno oštre i jasne slike. Zahvaljujući motorizovanom objektivu projektor na motorizovano platno projektuje sliku dimenzija 600x375 cm i dijagonale 707 cm, obezbeđujući dovoljno veliki osvetljaj za njenu vidljivost čak i pri jačem ambijentalnom svetlu. Za razliku od modela sa lampom, laserski projektor radi bez gubitka u snazi osvetljaja što je od velike važnosti za celodnevna predavanja.  

Projektor se odlikuje izuzetno velikim lens shift-om, koji po horizontali iznosi +/- 57% , a po vertikali +/- 107%, što ga čini pogodnim za projekcije sa bilo koje pozicije u amfiteatru ili sa druge lokacije na fakultetu. Pozicije objektiva se mogu i snimiti, čime se smanjuje dodatno vreme za podešavanje kada se pozicija projektora menja.

Vek trajanja laserskog izvora iznosi 20.000 sati, čime se praktično isključuju troškovi njegovog održavanja, dok je potrošnja električne energije smanjena za 40% u odnosu na projektore istih karakteristika sa lampom (sijalicom).

Motorizovano platno obezbeđeno je dodatnim sajlama za učvršćivanje sa strane kako bi platno bilo adekvatno zategnuto i bez nabora, što predstavlja preduslov za kvalitetnu prezentaciju.

Distribucija audio i video signala između prezentacionog računara sa govornice amfiteatra i projektora obavlja se putem HDMI Aten VE3912T HDBaseT žičnog automatskog predajnika. On je istovremeno i switcher, što omogućava automatsku selekciju između HDMI, DP i VGA ulaznih signala i prenos signala 4K rezolucije na rastojanje od 100 m. Uređaj se sa projektorom povezuje preko jednog mrežnog kabla otpornog na spoljne RF smetnje.  

U tehničkoj režiji amfiteatra nalazi se još jedan automatski svičer Aten VS482 koji ujedno izdvaja audio signal iz video signala koji se dalje vodi na postojeći audio sistem, a omogućava i automatski prikaz slike sa računara iz tehničke režije ili BluRay plejera tokom prezentacija u zavisnosti od potrebe predavanja.

 

Nakon instalacije, naš stručni tim je podesio i pustio sistem u rad.