Osvetljavanje fresaka u Crkvi Sv. Save na Vračaru

Mala crkva Svetog Save na Vračaru podignuta je 1935. godine za svega 57 dana i predstavlja čuvara Hrama Svetog Save od kojeg je udaljena svega pedesetak metara. Izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kao objekat sakralne arhitekture.

  • Klijent: Crkva Sv. Save na Vračaru
  • Datum projekta: 2021

Unutrašnjost crkve oslikana je kopijama fresaka srpskih srednjovekovnih manastira koje su radili Rus Najdorf i zoografi Obrascov i Diki.

Pošto je stari živopis bio u lošem stanju, 1996. godine pristupa se ponovnom oslikavanju Crkve. Novi živopis je uradila grupa umetnika na celu sa freskopiscem Draganom Marunićem. 2020. godine freske su osvežene i restaurirane.

 

Nedavno nam se sveštenstvo crkve obratilo sa zahtevom da osvetlimo pomenute freske kako bi njihov sadržaj i lepota bili prezentovani oku posetilaca na verodostojan način bez obzira na ambijentalnu svetlost uslovljenu godišnjim dobom ili trenutnim vremenskim prilikama. Zahtev je podrazumevao i da se freske ni na koji način ne smeju oštetiti, niti arhitektura crkve narušiti.

 

Ovakav zahtev, kao i sama priroda objekta, su istakli nužnost odabira izvora svetlosti koji će verodostojno prikazati boje na freskama i sve njihove nijanse, te one neće  poprimiti drugačiji izgled.

Odabir je podrazumevao i vođenje računa o intenzitetu svetlosti koji bi se mogao i podešavati. Ovo je bilo važno zbog sprečavanja veće koncentracije toplote koja bi mogla da ošteti freske, kao i zbog upravljanja kontrastom što omogućava prijatnije gledanje freski.  Manji intenzitet je neophodan tokom tmurnih dana, kao i u doba godine kada sunce ranije zalazi, da bi se živopis crkve video na najadekvatniji mogući način koji podrazumeva umereno osvetljavanje. S druge strane, dani sa dovoljno sunčeve svetlosti zahtevaju jači osvetljaj, kako unutrašnjošću crkve ne bi dominirali prozori svetlošću koja kroz njih ulazi, te odvlačili pažnju sa fresaka.

 

Uzimajući sve ovo u obziru, izbor je pao na Chauvet TF-20 LED reflektore sa odličnim CRI indeksom i odgovarajućom snagom svetlosti. Ova lagana rasvetna tela malih dimenzija poseduju mogućnost dimovanja uz pomoć dimera, a zahvaljujući LED tehnologiji neće prouzrokovati grejanje freski. Isporučeni su sa klapnama koje omogućavaju dodatno usmeravanje i kontrolu svetlosnog snopa.

 

Instalacijom Chauvet profesionalne rasvete unutrašnjost crkve je dobila dodatnu  arhitektonsku dimenziju, a lepota freski mogućnost da u bilo kojim ambijentalnim okolnostima i na bezbedan način bude verno prezentovana posetiocima.