Video prezentacioni sistem za svečanu salu Mašinskog fakulteta u Beogradu

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Fakultet trenutno broji oko 3000 studenata i blizu 400 zaposlenih, od kojih 200 čini nastavni kadar.

  • Klijent: Mašinski fakultet u Beogradu
  • Datum projekta: 2021

Budući da je reč o ustanovi koja osim obrazovne, obavlja i naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost potrebno je da oprema kojom raspolaže bude pouzdana i visokog kvaliteta.

Tako je za potrebe svečane sale za prezentacije AVL Projekt nedavno isporučio i instalirao profesionalnu opremu koja svojim performansama omogućava nesmetano korišćenje tokom čitavog dana.

 

Implementirano rešenje sastoji se od dva nezavisna video prezentaciona sistema sa dve govornice putem kojih se na motorizovanom platnu sa daljinskom kontrolom može prikazivati ista slika dimenzija 292x183 cm.

U okviru sistema instaliran je Sony VPL-PHZ12 video projektor namenjen za korišćenje tokom različitih vrsta prezentacija. Odlikuje se mogućnošću rada u bilo kom položaju, odnosno orijentaciji od 360°, rezolucijom WUXGA (1920x1200), kao i osvetljajem od 5.000 lumena. Poseduje laser-phosphor izvor svetla čiji radni vek iznosi 20.000 sati, dok za projekciju koristi 3LCD tehnologiju. Opremljen je funkcijom automatskog čišćenja filtera, što podrazumeva da na svakih 100 sati automatski izduvava filtere od prašine koja se u njemu nakupila. Uređaj omogućava i izbor preseta sa predefinisanim parametrima po pitanju boje, snage osvetljaja, kontrasta i buke, što doprinosi njegovom optimalnom podešavanju za bilo koju primenu. Na taj način se  maksimizuju njegove karakteristike i postiže efikasan rad, kao i stabilna, dugoročna upotreba. Kontrast projektora (full white/full black) iznosi ∞:1, dok maksimalni nivo buke koju proizvodi u standardnom modu ne prelazi 36 dB, što je veoma važno tokom trajanja prezentacija.

Centralni deo za distribuciju audio-vizuelnog signala obezbeđuje automatski svičer Aten VS482 HD rezolucije sa HDMI konekcijama, koji ujedno izdvaja audio iz video signala i dalje ga usmerava ka postojećem audio sistemu. Isporuku audio-vizuelnog signala preko mrežnog kabla obavljaju HDBaseT Aten VE801 uređaji koji prenose HDMI signal HD rezolucije na rastojanje od 70 m bez slabljenja u njegovom kvalitetu.

Distribucija audio i video signala između prezentacionog računara sa govornice u svečanoj sali i projektora obavlja se putem HDMI HDBaseT Aten VE2812T žičnog automatskog predajnika koji se sa projektorom povezuje preko jednog mrežnog kabla otpornog na spoljne RF smetnje. Ovaj predajnik istovremeno predstavlja i switcher, što omogućava automatsku selekciju između HDMI i VGA ulaznih signala i prenos signala 4K rezolucije na rastojanje od 100 m.

 

Nakon instalacije, naš stručni tim je podesio i pustio sistem u rad.