Isporuka LCD KVM svičeva za sektor energetike

Naša kompanija nedavno je opremila poznatog klijenta iz sektora energetike visokokvalitetnim KVM svičevima.

  • Klijent: Poznati klijent iz sektora energetike
  • Datum projekta: 2021

Kako se poslovanje klijenta odvija u sklopu velikog sistema za proizvodnju, snabdevanje i trgovinu električnom energijom, neophodno je da obezbedi mnoštvo servera kojima se upravlja na jednostavan i efikasan način.

Stoga je naša kompanija angažovana na isporuci pouzdanih LCD KVM svičeva koji omogućavaju kontrolu više računara kako u samoj server sobi, tako i sa udaljene lokacije.

ATEN KVM svičevi su pravi izbor za korporativne klijente, jer pružaju najbolji odnos cene i kvaliteta. Karakteriše ih 24/7 pouzdanost u radu, kao i vrhunski kvalitet koji se razvija kroz inovacije već punih 40 godina.

Klijentu je isporučen 8-portni ATEN KL1108VN LCD KVM IP svič sa različitim priključnim interfejsom za računare ili servere, kao i KA7176 USB/VGA/Audio, odnosno KA7166 USB/DVI KVM priključnim adapterima.

U sklopu samog KVM switch-a nalazi se ugrađen LCD monitor sa tastaturom (iTouchpad) sa pozadinskim osvetljenjem što omogućava rad i u zamračenim prostorijama. Na taj način IT operater sve parametre sistema može da vidi na LCD monitoru 1920x1200@60Hz rezolucije, te da kontroliše proces distribucije ili proizvodnje električne energije iz server sobe, odnosno data centra, kao i sa udaljenje lokacije. Pristup iz server sobe veoma je važan iz sigurnosnih razloga, odnosno kada prenosnim računarima tamo nije dozvoljen pristup.

 

Broj pristupa sa jedne ili više lokacija zavisi od isporučenog modela, a u ovom slučaju moguće je kreiranje do 64 korisnička naloga. Pristup sa udaljene lokacije obavlja se preko mreže kroz različite web pretraživače (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape).

LCD KVM svič radi na operativnim sistemima Windows, macOS i Linux, pri čemu je ga je moguće koristiti za upravljanje većim brojem računara sa različitim operativnim sistemima.

Aten KL1108VN LCD KVM switch poseduje funkciju Panal Array mode koja omogućava istovremeno gledanje svih priključenih servera na jednom podeljenom monitoru. Maksimalna broj preview ekrana koji se mogu gledati jednak je broju portova KVM switch-a, a ova funkcija omogućena je uz Aten CC2000 Centralized Management Software.

 

Ovo rešenje omogućiće klijentu nadgledanje i kontrolu procesa distribucije i proizvodnje električne energije, statusa infrastrukture i opreme, kao i dinamičkih promena u realnom vremenu, što će rezultirati boljem sagledavanju poslovanja i donošenju odluka.