Osvetljavanje mozaika u Hramu Svetog Save u Beogradu

Hram Svetog Save je srpski pravoslavni hram smešten na Vračarskom platou u Beogradu. Zahvaljujući nadmorskoj visini platoa od 134 m, kao i svojoj ukupnoj visini od 79 metara, hram zauzima istaknuto mesto na beogradskom horizontu i vidljiv je sa svih strana dok se prilazi gradu. Činjenica da i izdaleka dominira živopisnom siluetom grada već dovoljno govori o impozantnosti građevine. No, pravi utisak se stiče kada joj se priđe blizu.

  • Klijent: Hram Svetog Save u Beogradu
  • Datum projekta: 2021

Hram zauzima površinu od 4830 m2 u prizemlju uz dodatnih 1442 m2 koliko zauzimaju tri horske galerije na prvom nivou i još 120 m2 galerije na drugom nivou. Može da primi 10.000 vernika i 800 horista istovremeno. Ovo ga čini najvećim pravoslavnim hramom Srpske pravoslavne crkve ne samo na Balkanu, već i na svetu, kao i jednim od najvećih verskih objekata na svetu.

 

Još impresivniji su brojevi koji govore o mozaiku kojim je oslikana unutrašnjost hrama. Ovo autorsko delo ruskog slikara i ikonopisca Nikole Muhina prostire se najvećim delom vidljivih zidnih površina. Obrađen je sa oko 50 miliona mozaičkih kockica koje čine nekoliko mozaičkih celina ukupne površine od skoro 17.000 m2, što je svakako najveća mozaička površina na svetu.

Pečat na monumentalnost ove građevine daje značaj koji ona ima za Srbiju i srpski narod, kao simbol vere i slobode, ali i istorijskog nasleđa, kulture i duhovnosti.

 

Upravo zahvaljujući monumentalnosti i sveobuhvatnom značaju hrama, posao osvetljavanja mozaika, koji smo dobili po preporuci, za nas je predstavljao i veliku čast i profesionalni izazov. Obe stvari su našeg dizajnera svetla Nemanju Palalića, kao i kompletan projektno-instalaterski tim posebno obavezale da u projektovanju i instalaciji sistema rasvete angažuju sva svoja znanja i veštine.

 

Izazovi u osvetljavanju mozaika Hrama Svetog Save

 

Okosnicu našeg rada činio je zahtev klijenta da postavljeni rasvetni sistem ni na koji način ne sme da naruši izgled enterijera, niti svetlost reflektora sme da dominira atmosferom unutrašnjosti, već da nenametljivo naglašava i dodatno ističe lepotu mozaika i sveukupnog prostora.  

 

Takav zahtev klijenta, kao i fizičke i tehničke karakteristike unutrašnjosti hrama i samog mozaika nametnuli su nekoliko izazova: sprečavanje pojave velike refleksije mozaika zbog njegove zlatne boje, osvetljavanje velike površine mozaika sa daljine, kao i prilagođavanje postojećim elektro-energetskim instalacijama.  

 

Instalirani rasvetni sistem

 

Tako je sistem rasvete baziran na postavljanju manjeg broja rasvetnih uređaja, ali veće snage, čime je ukupan broj refleksija smanjen, a potreban intenzitet svetlosti zadržan.

Nadalje, adekvatnim usmeravanjem rasvete postignuto je da se svetlost ne reflektuje u delovima hrama u kojima borave ljudi. Ovo je bilo naročito važno, jer se time omogućilo vernicima i drugim posetiocima da bilo koji deo mozaika mogu da posmatraju neometani jakim odsjajem zahvaljujući čemu im je svaki detalj postao vizuelno dostupan.

Pravilnim usmeravanjem je postignuto i naglašavanje odabranih detalja mozaika, pa se tako čini da oreoli svetaca „isijavaju“, a dodatno je pojačan i efekat zlata mozaika.

 

Instalirani su različiti i pažljivo odabrani Chauvet rasvetni uređaji – toplo bele boje svetlosti, sa visokim CRI (>95) i adekvatnom uglovanošću svetlosti. Na nekima od njih su upotrebljeni dodatni filteri kako bi „zlato“ izgledalo toplije, plemenitije.

 

U pripratama, najnižim delovima hrama, počevši od samog ulaska, postavljeni su Chauvet EVE TF-20, reflektori kompaktnih dimenzija. Zbog temperature boje i mogućnosti dimovanja, odličan su izbor za ulazak u hram, jer kreiraju toplu i ugodnu atmosferu koja šalje poruku dobrodošlice svakom ko zakorači u prostor. Pored toga, karakteristika usmerenosti ih čini pogodnim izborom za akcentovanje detalja.

 

Na galerijama su instalirani Ovation H-265WW i Ovation P-56WW reflektori koje odlikuju adekvatna snaga svetlosti i mogućnost promene širine svetlosnog snopa. Zbog toga su bili idealan izbor za osvetljavanje mozaika sa veće udaljenosti.

 

Chauvet Ovation H-55WW postavljeni su na apsidama galerija na visini od 23 m sa namerom da osvetle manje površine sa užim mozaicima. Pored apsida, H-55WW služi i za osvetljavanje stubova naosa i samog naosa. Ovaj reflektor odlikuje veoma slična kolorimetrija kakvu nudi H-265WW, što je očekivano obzirom da su njegova „mlađa“ braća.

 

Kupolu Hrama Svetog Save osvetljavaju dva modela Chauvet rasvete. Ovation H-265WW je namenjen postizanju opšteg nivoa svetlosti čime je omogućena dobra vidljivost samog mozaika. Za dodatno akcentovanje detalja na mozaiku poput tela i glave sa oreolom Isusa Hrista zadužen je profilni reflektor Ovation E-260WW. Kombinacijom ova dva rasvetna uređaja postignute su 3 dubine (dimenzije) mozaika od kojih jedna pripada oreolu Isusa, druga telu Isusa, a treća apostolima i Bogorodici. 

 

Za osvetljavanje svešteničkih tronova i mozaika koji se nalaze iza njih upotrebljeni su Chauvet Ovation H-55 rasvetni uređaji.

 

Zbog naglašenog liturgijskog i duhovnog značaja sa posebnom pažnjom su osvetljeni Ikonostas i prostor iza njega. Upotrebljena su tri različita tipa Chauvet rasvetnih uređaja. Ovation H-265WW se koristi za opšte svetlo, dok Ovation E-160WW i Ovation P-56WW služe za akcentovanje mozaika Isusa Hrista i Majke Bogorodice.

 

Odabir konkretnih Chauvet rasvetnih uređaja bio je uslovljen i činjenicom da su u momentu projektovanja sistema rasvete elektro-energetske instalacije već bile postavljene i tako diktirale pozicije uređaja. Ovo nije smelo da rezultira neadekvatnim rezultatom u osvetljavanju, što je konačnu odluku o odabiru pomenutih modela učinilo još izazovnijom.

 

Kontrola rasvete, tačnije svih 250 komada Chauvet reflektora se odvija putem KNX protokola i podrazumeva integrisano uključivanje i isključivanje električne energije, kao i regulisanje intenziteta svetlosti. U praktičnom smislu, kompletnom unutrašnjom rasvetom se upravlja preko touch panela.

 

Još koja reč na kraju

 

Iako je Hram sada u punoj meri dostupan posetiocima za obilazak, već i sam ulazak u njega izaziva divljenje usled grandioznosti i lepote prostora, te raskoši miliona kockica mozaika. Sa moćnim i istovremeno nenametljivim osvetljenjem, poštujući kompleksnost prostora, skromno, ali duboko verujemo da smo svim ljudima koji uđu u Hram, bili oni sveštena lica, vernici, turisti ili slučajni prolaznici, omogućili objektivno i delikatno uživanje u njegovoj lepoti.

 

Foto/Ilustracija: Shutterstock

Slični projekti