Ozvučenje i audio-video distribucija signala sa udaljene lokacije za Stomatološki fakultet u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu moderna je visokoškolska ustanova, poznata po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima. Sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na modernizovanju svojih nastavnih planova.

  • Klijent: Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Datum projekta: 2022

Budući da je video prezentacioni sistem koji smo pre nekoliko godina instalirali na fakultetu opravdao očekivanja rukovodstva, nastavnog kadra i studenata, nedavno smo od nadležnih lica ove obrazovne ustanove dobili upit za ozvučavanje operacione sale i sale za predavanja kako bi se između njih obezbedila laka i jasna komunikacija.

 

Projektno rešenje bazirano je na prenosu audio i video signala između dve udaljene lokacije kroz postojeću IT mrežnu infrastrukturu fakulteta.

Prenos audio signala preko Cat5 mrežnog kabla omogućen je putem sistema četvorokanalnih audio splitera sa trafoima set predajnik-prijemnik Radial Catapult TX4L i Catapult RX4L. Audio spliteri omogućavaju slanje linijskih signala sa jedne lokacije na drugu bez gubitka signala, šuma ili smetnji i bez ikakve digitalne audio konverzije. Catapult sistem koristi Cat 5 Ethernet kabel koji je lagan i ekonomičan, te omogućava prenos četiri balansirane audio linije.

Za potrebe hirurga u operacionoj sali obezbeđen je Audix AP41 bežični mikrofonski sistem sa naglavnim mikrofonom koji omogućuje izveštavanje o dešavanjima u operacionoj sali i odgovaranje na pitanja studenata. Bežični mikrofonski sistem odlikuje se diversity prijemnikom sa 106 predefinisanih frekvencija, automatskim traženjem slobodne frekvencije putem tastera, kao i automatskom sinhronizacijom između predajnika i prijemnika, čime se garantuje jasan i razumljiv govor.

Za ozvučavanje sale za predavanje implementirane su RCF zvučne kutije i odgovarajući audio pojačavač.

Paralelno sa prenosom audio signala, obavlja se i prenos slike iz operacione sale sa kamere na projektor, odnosno projekciono platno u sali za predavanje kako bi studenti pratili tok same operacije.

Distribucija audio-video signala obavlja se preko više setova HDMI HDBaseT predajnika-prijemnika putem S/FTP Cat6 Aten VE801 mrežnog kabla, dok centralni deo sistema predstavlja Aten VS482 switch sa 4 HDMI ulaza za istovremeno priključenje više HDMI izvora signala, 2 HDMI izlaza i ugrađeni uređaj za izdvajanje audio signala iz HDMI signala koji se dalje vodi na postojeći audio sistem.

 

Nakon završene instalacije naš stručni tim obučio je tehnička lica naručioca projekta za pravilno upravljanje opremom, te dobio pohvale od zadovoljnog klijenta.