Isporuka video opreme za realizaciju interaktivne multimedijalne izložbe "Akcenti – Novi Sad"

Izložbu "Akcenti – Novi Sad" čine 22 celine – akcenta, a prema rečima direktorke Muzeja Grada Novog Sada, Vesne Iković, njihov izbor vođen je idejom predstavljanja grada u duhu njegovih istorijskih vrednosti, kao što su evropeizam, multikulturalnost, borba za slobodu, obrazovanje i emancipacija, neprekidni razvoj i spremnost za usvajanje novih trendova.

  • Klijent: Muzej grada Novog Sada
  • Datum projekta: 2022

Hronološko – tematski koncept, izbor i izlaganje reprezentativnih predmeta iz fonda Muzeja, kao i multimedijalni sadržaji bazirani na originalnoj istoriskoj građi, omogućavaju posetiocu sticanje znanja i jedinstven doživljaj različitih aspekata lokalne istorije i kulturnog nasleđa

Za izradu vizuelnog umetničkog sadržaja izložbe bio je zadužen dr Dušan Jovović, dok je njena tehnička realizacija kroz različite vrste projekcija poverena našoj kompaniji.

 

Za projekcije su korišćeni laserski projektori sa izvorom svetla koji garantuje rad od minimalno 20.000 sati i projekcione slike velikog kontrasta i zasićenih boja.

VUE2 VIN-U7A-S profesionalni projektori poseduju short objektive čime je omogućeno neometano kretanje posetilaca tokom trajanja projekcije bez stvaranja senki na zidovima. Veoma su fleksibilni pri instalaciji zbog širokog opsega vertikalnog i horizontalnog lens shift-a, kao i rada u bilo kom položaju (360°).

Projekciona površina (534x285cm) na samom ulazu na izložbu kreirana je uz pomoć Christie Pandora Compact Player medija servera za mapiranje 3D panorame grada Novog Sada koji podržava mapiranje projekcija na proizvoljne oblike, površine i predmete. Kao scenografski element postavljena je instalacija za simulaciju projekcije efekta listanja knjige dimenzija 200x125cm.

U sklopu sistema isporučen je i interaktivni 85" SONY monitor osetljiv na dodir sa IR okvirom i 10 dodirnih tačaka za prikaz multimedijalnog sadržaja sa softverom prilagođenim za muzejske postavke, kao i 32" monitor sa kapacitivnim ekranom osetljivim na dodir i ugrađenim računarom u OPS slot. Interaktivni monitori odlikuju se izuzetnim osvetljajem sa velikim kontrastom kako bi sadržaj bio vidljiv svim posetiocima izložbe. Predviđeni su za rad u režimu 24/7, a vidljivost ostaje ista čak i posle višegodišnjeg korišćenja.

Puštanje multimedijalnih sadržaja obavlja se preko HD mrežnih plejera, dok se reprodukcija audio sadržaja po scenografskim elementima odvija putem pasivnih RCF zvučnih kutija sa pojačavačima.

 

Nakon instalacije i puštanja sistema u rad, iskusni tim AVL Projekta obučio je zaposlene u muzeju za rad sa opremom.