Scenska mehanika za Gradsku koncertnu dvoranu u Novom Sadu

Od septembra 2021. godine Novi Sad je bogatiji za Gradsku koncertnu dvoranu koja može da ugosti 480 posetilaca. Ona je otvorena u sklopu nove Baletske i Muzičke škole, a svojim izgledom i tehničko-tehnološkom uspešno parira drugim dvoranama u regionu i šire.

  • Klijent: Gradska koncertna dvorana
  • Datum projekta: 2022

Tokom ovog kompleksnog projekta zadatak naše kompanije bio je da novu Gradsku koncertnu dvoranu opremi odgovarajućom scenskom opremom koja će ispunjavati sve standarde kvaliteta, bezbednosti i pouzdanosti koji se primenjuju i u ostatku sveta.

U sklopu scenskog prostora koncertno-baletske dvorane trebalo je postaviti odgovarajuću scensku mehaniku gornjeg postroja namenjenog za postavku rasvete i scenske opreme.

 

 

Instalirana scenska mehanika u prostoru pozornice sadrži sledeće elemente:

 

elektromotorne povlake scene korisne nosivosti od 300 kg, snage pogona 1,1 kW i brzine od 0,1 m/s. Namenjene su za vešanje dekoraterskih zavesa, akustičnih panela i druge scenske opreme. Oprema se kači o cev povlake koja je preko odgovarajućih čeličnih užadi povezana sa pogonskim bubnjem elektromotornog pogona. Radni hod povlaka je 10,5 m, dok su njihovi pogoni ovešani o čelične nosače na plafonu iznad rosta scene. Mehanizam povlaka poseduje davače položaja koji onemogućavaju prelaženje graničnih vrednosti u gornjoj i donjoj zoni iz sigurnosnih razloga. Elektromotorne povlake poseduju elektromehaničke senzore za merenje opterećenja koje se u svakom trenutku očitava na digitalnom zidnom kontroleru. Takođe, svaka od njih koristi i priključni interfejs za povezivanje sa kontrolerom . Pozicioniranje na čelične nosače na plafonu iznad rosta scene izvedeno je u skladu sa projektnim zahtevom za pozicioniranje akustičke školjke;

 

- elektromotorne povlake – pantografe korisne nosivosti od 300 kg, snage pogona 1,1 kW i brzine od 0,1 m/s. Pantografi su namenjeni za kačenje rasvetne opreme sa sistemom distribucije energetskih i signalnih kablova i utičnica izvedenih na kućištu sa nekoliko CEEE3x16A i 5-polnih XLR utičnica, kao i RJ45 konektora. Oni su okačeni o cev povlake koja je preko odgovarajućih čeličnih užadi povezana sa pogonskim bubnjem elektromotornog pogona. Radni hod povlaka je 10,5 m, dok su pantografi pozicionirani na srednjem i zadnjem delu scene;

 

- odgovarajući kontroler -24ch namenjen za upravljanje elektromotornim povlakama. Na sceni je postavljen i digitalni zidni kontroler sa ekranom osetljivim na dodir pomoću kog je moguće kontrolisati do 24 elektromotorne povlake istovremeno. Kontroler aktivira i nadgleda funkcije njihovog podizanja fiksne ili promenljive brzine, ali i sve sigurnosne funkcije sistema. Sam kontroler registruje korišćenje sistema za podizanje, kao i ponašanje svake elektromotorne povlake, te obezbeđuje dijagnostiku čitavog sistema dizanja. Pomoću klizača omogućeno je precizno podešavanja brzine i kontrola uživo, a poseduje i dva korisnička programabilna limita (preseta) za podizanje, odnosno spuštanje po elektromotornoj povlaci. Pomoću njega je moguće istovremeno upravljati višestrukim elektromotornim povlakama, te u svakom trenutku proveriti status, položaj i opterećenje za svaku od njih na LCD ekranu. U slučaju da dođe do greške, elektromotorna povlaka signalizira vrstu greške i prosleđuje informaciju na LCD ekran kontrolera. Kontroler takođe omogućava kreiranje izveštaja o inspekciji sistema za svaku povlaku koji se može iščitati uz odgovarajući licencirani USB ključ. Na samom kontroleru postoji i taster za hitno isključenje (E-Stop). Samo povezivanje sa elektromotornim povlakama je jednostavno i ekonomično preko jednog S/FTP Cat6 kabla do priključnih kutija, tako da smetnje ne utiču na siguran rad pogona. Parametre sistema je moguće jednostavno konfigurisati preko LCD ekrana ili laptopa. Omogućeno je i čuvanje istorije događaja u datotekama evidencije, datotekama evidencije korišćenja podataka i brojačima servisnih intervala. Kontroler poseduje i opciju automatskog testiranja funkcija, a uz njega isporučena je i žična daljinska komanda.

 

 

 

U sklopu scenske mehanike scene isporučena je i sledeća oprema:

 

- šinski sistem za prednju dvodelnu zavesu za horizontalno otvaranje, dužine 18 m, sa elektromotornim pogonom snage 90W/230V i daljinskom žičnom kontrolom. Šine su izrađene od eloksiranog ekstrudiranog aluminijuma, a omogućavaju uniformnu raspodelu opterećenja od 200 kg/m fiksiranja. Pomeranje zavese se obavlja preko motora i odgovarajućeg dvostruko pletenog užeta. Ova konfiguracija nudi mogućnost automatskog podešavanja zavese sa bilo kog mesta žičnim daljinskim upravljačem. Obezbebeđeni su i nosači preklapanja za savršeno zatvaranje zavese. Kolica su napravljena u pozorišnoj tihoj izvedbi i omogućavaju neometano klizanje zavese po šinskom sistemu;

 

- nabrana dvodelna svečana zavesa od negorivog materijala čija je obrada izvedena tako da je po gornjem rubu ojačana ugrađenim metalnim prstenovima, porubljena sa strane, dok se u njenom donjem delu nalazi ušiveni džep. Na bočnim stranama portalnog otvora predviđene su niše u kojima se ona pakuje prilikom otvaranja, tako da cela širina građevinskog otvora portala može biti otvorena. Svečana zavesa je montirana preko šinskog sistema za fiksne nosače, ali se može spuštati pomoću ručnog vitla za servisne potrebe;

 

šinski sistem sa dve ciklorama zavese koji se nalazi u zadnjem delu scene. Šina omogućava uniformnu raspodelu opterećenja od 150 kg/m fiksiranja. Pogon zavese je ručni, sa kolicima za zavesu koja su izrađena u pozorišnoj tihoj izvedbi;

 

- pribor za potrebe baletskih izvedbi, odnosno PVC podloga za baletski pod u kompletu sa motalicom, lepljivim trakama i ostalim priborom. PVC podloga je postavljena na fiksni pod scene i povezana preko samolepljivih traka.

 

Isporučena scenska mehanika za koncertnu dvoranu u potpunosti ispunjava zahteve klijenta, te će sa sigurnošću opravdati očekivanja buduće publike.