Ozvučenje za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima

Saborna crkva Svetog Nikole u Sremskim Karlovcima predstavlja sedište Sremske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njena gradnja započeta je 1758. na mestu stare crkve iz turskog vremena, a 1762. godine je u potpunosti završena. Zbog velikog kulturno-istorijskog značaja Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine kategorisao ju je kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

  • Klijent: Saborna crkva u Sremskim Karlovcima
  • Datum projekta: 2022

O hramu

 

Karlovačka Saborna crkva jednobrodna je građevina sa polukružnom apsidom na istoku i dva visoka barokna zvonika na zapadu. Unutrašnji prostor podeljen je na pet traveja, dok se između oltara i naosa nalazi visoka oltarska pregrada.

 

O projektu

 

Budući da hram okuplja veliki broj vernika, radi postizanja visoke razumljivosti i neometanog odvijanja bogosluženja, javila se potreba za njegovim adekvatnim ozvučavanjem.

S tim u vezi, nosilac projekta Jan Audio angažovao nas je na poslovima isporuke i montaže visokokvalitetne audio opreme koja neće narušiti estetiku hrama.

 

Implementiran je sistem ozvučenja koji se sastoji od RCF, Radial Engineering, DPA Microphones, Audix i Symetrix komponenti.

Kao glavno ozvučenje postavljene su RCF VSA 2050 II digitalno usmerive zvučne kutije sa mogućnošću pojedinačnog podešavanja pomoću ugrađenog DSP procesinga, čime je postignuto precizno usmeravanje zvučnog snopa, te izbegnute neželjene refleksije koje dolaze od podova i plafona.

Pomoću RCF MQ 80P dvosistemskih nazidnih zvučnih kutija postignut je audio monitoring u zoni hora, oltara, pevnice i tako je dobijena jasna kontrola reprodukcije glasa.

Kako bi se pojanje čulo glasno i razgovetno, za pevnicom, u oltaru, na tronu, kao i za potrebe hora postavljeni su superkardioidni DPA 4097 CORE shotgun mikrofoni koji reprodukuju prirodni zvuk bez izobličenja.

 

Sistem ozvučenja čini i Audix bežični mikrofonski sistem koji radi na frekventnom opsegu bez smetnji. Kombinacijom Audix AP62 BP duplog bežičnog mikrofonskog seta sa Audix L5 lavalier kondenzatorskim kardioidnim mikrofonima dobijen je čist glas bez padova u intenzitetu zvuka.    

Obezbeđeni su i ručni bežični mikrofoni koji se sastoje od Audix AP62 duplog bežičnog mikrofonskog seta sa Audix VX5 kondenzatorskim mikrofonima.   

Stabilnost u prenosu signala omogućen je putem Audix ADS48 antenskog kombajnera na koji je moguće povezati baze i Audix ATNDA4161 aktivne antene.

Reprodukcija duhovne muzike tokom dana obavlja se pomoću RCF MS1033 plejera sa mogućnošću reprodukcije sadržaja sa CD,USB ili SD kartice, kao i ugrađenog FM tjunera.

Osim unutrašnjeg ozvučenja, vodootporne RCF P 2110-T koaksijalne zvučne kutije postavljene su na ulazu u samu crkvu, čime je omogućeno praćenje bogosluženja i u njenoj porti.

Imajući u vidu da se liturgije iz ovog hrama često prenose na televizijskim i radio stanicama obezbeđeni su i pasivni mikrofonski spliteri Radial Engeneering OX8-J sa ugrađenim Jensen trafoima koji dele signal 1 na 3.

 

Centralnu jedinicu sistema ozvučenja predstavlja Symetrix Solus NX 16x8 DSP procesor sa touch ekranom za potpuno olakšanu kontrolu sistema od strane korisnika koji je moguće kontrolisati i bežično putem tablet računara.

Kontrolne komponente ugrađene su u rek orman sa automatikom za odloženo paljenje, odnosno gašenje pomoću samo jednog prekidača, što dodatno olakšava sveštenim licima upravljanje sistemom.

 

Zahvaljujući sistemu ozvučenja obezbeđena je adekvatna pokrivenost zvukom i obezbeđena dovoljna razumljivost, što je vernicima u hramu i van njega omogućilo neometano praćenje bogosluženja i u potpunosti opravdalo očekivanja klijenta.

 

Photo Editorial Credit: Nenad Nedomacki / Shutterstock.com