Ambijentalno i evakuaciono ozvučenje EN54 za Galeriju Matice srpske

Galerija Matice srpske poznata je po impresivnoj stalnoj postavci koja broji preko 10.000 umetničkih dela, a često organizuje i gostujuće tematske izložbe, predavanja, radionice i druge događaje. Frekvencija posetilaca galerije svakodnevno je na visokom nivou, te je izuzetno važno osigurati odgovarajući nivo kako njihove bezbednosti, tako i bezbednosti zaposlenih.

  • Klijent: Galerija Matice srpske
  • Datum projekta: 2023

U vezi sa tim nedavno je doneta odluka da se objekat opremi modernim sistemom evakuacionog ozvučenja koje ujedno predstavlja i ambijentalno ozvučenje.

 

Na osnovu studija dokazano je da je u slučaju incidentnih situacija pravovremeno reagovanje osoba ključno za evakuaciju u što kraćem roku, kao i da 13% ljudi reaguje na sirene, 45% na tekstualne, a 75% na glasovne poruke.

Integracijom sistema opšteg ozvučenja objekta zonskog tipa i sistema evakuacionog ozvučenja, bezbednosna obaveštenja za posetioce i zaposlene automatski bi se reprodukovala ukoliko se za tim ukaže potreba.

 

Nakon uspešnog učešća u javnoj nabavci, isporuka sistema ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja usklađenog sa standardom EN54 poverena je našoj kompaniji.

 

Za različite elemente evakuacionog ozvučenja zahtevani su sledeći EN54 standardi:

 

- EN54-4 za opremu za napajanje energijom,

- EN54-16 za kontrolnu i pokaznu opremu zvučne uzbune i

- EN54-24 za zvučnike.

 

Sva isporučena oprema odgovara traženim standardima, a kao dokaz poseduje odgovarajuće sertifikate usklađene sa EU normama.

 

U centralnom delu sistema nalazi se RCF MX 3250/6 procesorsko-pojačavačka jedinica sa šest izlaznih zona sa odgovarajućim baterijama, maksimalne snage od 250 W po zoni. Sama jedinica poseduje ugrađen USB/SD medija plejer za puštanje unapred definisanih poruka.

Isporučeni su i ugradni RCF PLP 50EN i DU 60EN zvučnici, dok je za puštanje ambijentalne muzike namenjen RCF MS 1033 CD/USB/MP3 plejer sa FM tjunerom.

 

Za povezivanje zvučnika u redundaciju (A/B linije) obezbeđen je halogen free Sommer Cable zvučnički kabel po E30 vatrootpornom standardu.

 

Zahvaljujući isporučenoj opremi Galerija Matrice srpske obezbedila je vrhunsku reprodukciju ambijentalnog zvuka uz adekvatno reagovanje u incidentnim situacijama usklađeno sa bezbednosnim standardima EU. Objedinjenjem ova dva sistema ozvučenja ne samo da je ostvaren visok kvalitet zvuka i razumljivosti koje omogućavaju EN54 zvučnici, nego i velika finansijska ušteda.

 

Foto: Galerija Matice srpske/Facebook